Gaat u deelnemen aan een andere pensioenregeling?

Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioenkapitaal over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Na een waardeoverdracht vervallen alle aanspraken bij SPH. Er zijn bij ons dan geen pensioenen meer van u, uw partner of uw kinderen.

Of waardeoverdracht voor u aantrekkelijk is of niet, hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem contact met ons op als u inzicht wilt in de voor- en nadelen van waardeoverdracht in uw situatie.

Als u waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder overweegt, dan kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte aanvragen.

Als u een klein pensioenkapitaal heeft opgebouwd

Kunt u na beëindiging van uw deelname met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen aankopen dat kleiner is dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dat noemen wij een klein pensioenkapitaal. Wij dragen uw kleine pensioenkapitaal automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Die gebruikt het overgedragen kapitaal voor extra pensioen in uw nieuwe pensioenregeling.

Let op: als u ook voor 2022 bij SPH pensioen opbouwde, dragen wij uw pensioen niet automatisch over. Niet het pensioenkapitaal dat u opbouwde vanaf 2022, en ook niet het pensioen dat u daarvoor opbouwde volgens de pensioenregeling die tot en met 31 december 2021 gold. Uw pensioen blijft bij SPH. Tenzij u het wilt overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

Is uw pensioenkapitaal na beëindiging van uw deelname onvoldoende om een pensioen van meer dan € 2,- per jaar te kunnen aankopen? Dan dragen wij uw pensioenkapitaal niet over, maar vervalt dit aan het fonds.

Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder?

Als u een klein pensioenkapitaal heeft opgebouwd maar geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft waarnaar wij uw pensioenkapitaal kunnen overdragen, dan vragen we u na 5 jaar of u uw pensioen wilt afkopen. Dat betekent dat we uw pensioen dan in één keer uitkeren, maar dat u later niets meer krijgt van SPH.

Start u bij SPH en heeft u al eerder ergens pensioen opgebouwd?

U kunt eerder opgebouwd pensioen overdragen naar SPH. Zodra u begonnen bent met deelnemen bij SPH, kunt u ons vragen om de waarde van uw vorige pensioen(en) over te dragen naar ons.

Als u voor 1 januari 2015 bent begonnen bij SPH, kunt u de waarde niet meer overdragen. Voor die datum gold dat u maximaal 6 maanden de tijd had om waardeoverdracht aan te vragen. Bent u na 1 januari 2015 begonnen met pensioen opbouwen bij SPH? Dan geldt er geen uiterlijke termijn meer en kunt u altijd waardeoverdracht aanvragen.

Wilt u de waarde van eerder opgebouwd pensioen overdragen naar SPH? Vul dan ons ‘Aanvraagformulier waardeoverdracht’ (pdf) in en stuur dit in via de roze knop hieronder. U krijgt dan van SPH een offerte die u kunt bekijken, eventueel met uw adviseur. Als u niet akkoord gaat, stopt SPH de procedure. Als u wel akkoord gaat, dan vraagt SPH uw oude pensioenfonds om de overdrachtswaarde over te maken naar SPH en ziet u onder Mijn pensioen de waardeoverdracht verwerkt in de genoemde bedragen.

Waardeoverdracht aanvragen

Of waardeoverdracht voor u aantrekkelijk is of niet, hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem contact met ons op als u inzicht wilt in de voor- en nadelen van waardeoverdracht in uw situatie.

Chat