Pensioenoverzicht voor gepensioneerden

Als uw SPH-pensioen is ingegaan krijgt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden. Hier leest u een toelichting op elk onderdeel van dit overzicht.

Uw persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

De gegevens van uw partner staan in het overzicht. Bent u gescheiden of is uw partner overleden, dan staan er geen partnergegevens meer in het pensioenoverzicht. Een eventuele nieuwe partner kunt u na uw pensioeningang niet meer bij ons aanmelden.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u gegevens over uw pensioen staan. Zoals informatie over uw pensioenregeling en wat voor een soort pensioen u heeft.

Welk pensioen krijgt u van ons?

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u van ons krijgt. Dit is het brutobedrag dat u van ons ontvangt, berekend over 12 maanden. Hier gaat nog belasting vanaf. Hoeveel belasting eraf gaat, ziet u op uw betaalspecificatie of op uw jaaropgave.

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?

Hier leest u wat uw (eventuele) partner en kinderen aan pensioen ontvangen als u overlijdt. Dit is een brutobedrag per jaar. Hier gaat nog belasting vanaf.

Verhoging pensioen

Wij proberen uw stabiele pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Of we de pensioenen kunnen verhogen hangt af van de financiƫle situatie van het fonds. Lees meer over toeslagverlening.

Chat