Beleggen in een gezonde toekomst

12 december 2021
beleggen

Duurzaamheid is voor huisartsen en dus voor SPH een belangrijk thema. Door bij onze beleggingskeuzes rekening te houden met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld. Graag delen we de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen met u.

In gesprek

Bestuursleden van SPH en van de Beroepspensioenvereniging (BPV) hebben de afgelopen tijd verschillende gesprekken gevoerd met (bezorgde) huisartsen en met initiatiefnemers van petities. Er waren bij sommigen twijfels over de ambities van SPH op dit vlak. Het was goed om te constateren dat er grotendeels een gezamenlijk beeld bestaat van de onderwerpen die verdere ontwikkeling nodig hebben. We spraken onder andere over het Klimaatakkoord van Parijs, beleggen in fossiele brandstoffen, inspraak door huisartsen op de beleggingen en over uitsluitingen: waar willen we niet meer in beleggen? Daarnaast kwam ook het tempo van de verduurzaming aan bod. Op sommige onderwerpen kunnen we snel meters maken, andere zaken hebben gezien de benodigde zorgvuldigheid wat meer tijd nodig. Lees hier meer over de bestuurlijke uitdagingen.

Afgelopen jaar: positieve selectie

Het afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. Een belangrijke stap die we gezet hebben was het toepassen van positieve selectie. Dat betekent dat we alleen de meest duurzame beleggingen uit een beleggingscategorie in bezit houden. We hebben in de categorie ‘aandelen ontwikkelde landen’ alleen de 30% meest duurzame aandelen gehouden. De aandelen van bijvoorbeeld Shell hoorden niet bij die beste 30% en hebben we dus verkocht. In de categorie ‘aandelen opkomende markten’ hebben we de 60% meest duurzame aandelen geselecteerd. We onderzoeken nu hoe we deze positieve selectie kunnen toepassen bij andere beleggingscategorieën. Lees meer over positieve selectie.

Wat gaan we in 2021 doen?

Begin april heeft het bestuur van SPH tijdens de jaarlijkse strategiedagen uitgebreid stilgestaan bij het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Dat leidde onder andere tot de volgende uitkomsten:

  • Klimaatakkoord Parijs: we werken toe naar de klimaatdoelstellingen van Parijs, met als doel 50% CO2 reductie ten opzichte van 2015 in 2030 (1,5 graden doel).
  • In dialoog: we gaan op structurelere wijze de mening van de huisartsen betrekken bij de verdere ontwikkeling van het beleid. We doen dit door gesprekken en representatieve onderzoeken.
  • Uitsluitingen: om te bepalen in welke bedrijven we helemaal niet meer willen beleggen, wil het bestuur graag horen wat de mening van de huisartsen is. Hiervoor voeren we een representatief onderzoek uit.
  • Communicatie: we gaan meer aandacht besteden aan onze communicatie over duurzaamheid.

In het tweede kwartaal van dit jaar zal het bestuur definitief besluiten over bovenstaande onderwerpen als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. We houden u op de hoogte via de website.

Inspraak

SPH en de BPV zijn samen verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van duurzaamheid: SPH als de uitvoerder van de pensioenregeling en de BPV als opdrachtgever en eigenaar van de pensioenregeling. De medezeggenschap is georganiseerd via de Vergadering van Afgevaardigden van de BPV. Hier kunt u terecht als u uw mening over het duurzaamheidsbeleid wilt laten horen.

Chat