Uw pensioen wordt verhoogd met 6,7%

22 december 2023
20231207 indexatie SPH

Op 1 januari 2024 verhogen we uw pensioen met een toeslag van 6,7%. Er is ruimte voor verhoging omdat de financiële situatie van SPH goed genoeg is. Ook zijn de wettelijke regels voor toeslagverlening veranderd. Deze gelden tot aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We proberen de pensioenen elk jaar te verhogen, maar of dat volgende jaren weer lukt, hangt af van onze financiële situatie op dat moment. De toekomst is onzeker en we willen genoeg reserves hebben om financieel gezond over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Gevolgen verhoging

Zowel werkende als gepensioneerde huisartsen hebben baat bij een verhoogd pensioen. Werkende huisartsen krijgen later meer pensioen, gepensioneerden krijgen direct meer pensioen. 

De verhoging geldt alleen voor pensioen dat u vóór 2022 opbouwde in de oude regeling, voor pensioen dat wij uitkeren, en ook voor pensioen dat na uw 58e is omgezet in stabiel pensioen. Er zijn enkele uitzonderingen: de toeslag op de backservicepensioenen per 1 januari 2024 bedraagt 5,85 procent. De standaardwinstdeling per 1 januari 2024 is 0%. Lees meer over toeslagverlening.

De toeslag geldt niet voor pensioen dat is opgebouwd sinds 1 januari 2022. Sinds die datum geldt een premieregeling. Hierin staat de hoogte van de premie vast, niet de hoogte van de uitkering later. Met de premies bouwen huisartsen een pensioenkapitaal op. Dit wordt belegd, waarmee we rendement verwachten te behalen. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van dit rendement. U ziet uw persoonlijke pensioenkapitaal op Mijn pensioen

Evenwichtigheid

We betalen de toeslag uit de reserves van het pensioenfonds. We maken hiervoor gebruik van de ruimere wettelijke regels voor toeslagverlening. Hierdoor kunnen we een hogere toeslag verlenen, en worden die reserves dus lager. Dat betekent dat er minder geld te verdelen is op het moment dat we overstappen naar het nieuwe stelsel. Het bestuur van SPH heeft de belangen van huisartsen van verschillende leeftijden afgewogen en geconcludeerd dat deze toeslag evenwichtig is. De gepensioneerden hebben een voordeel oplopend tot ruim 2%. Nog werkende huisartsen hebben een nadeel tot bijna 1%. We vinden dat we ook na deze verhoging ruim voldoende reserves hebben om de toekomst voor nog werkende huisartsen met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. 

20231222 toeslagverlening per leeftijd 


Chat