Tijdelijk lagere pensioenpremie voor huisartsen in opleiding

30 juni 2022
SPH tijdelijke regeling AIOS

Sinds 1 januari 2022 bouwen huisartsen (in opleiding) pensioen op in de nieuwe pensioenregeling van SPH. Tegelijkertijd is er een premieverhoging doorgevoerd waardoor deelnemers aan deze pensioenregeling een hoger pensioenkapitaal opbouwen.

Bij huisartsen in opleiding wordt een deel van de pensioenpremie betaald door hun werkgever, de SBOH. Omdat de premieverhoging op heel korte termijn werd ingevoerd heeft SPH, op verzoek van de SBOH, besloten een tijdelijke afwijkende afspraak voor de premie van huisartsen in opleiding te maken. Met een tijdelijke verlaging van de pensioenpremie tot gevolg voor de periode juli t/m december 2022. In deze periode is de pensioenpremie 17,02%

Vanaf 1 januari 2023 zal de premie naar verwachting weer 23,94% bedragen.

Gratis e-learning: uw SPH-pensioen in 10 minuten

Binnen één consult bent u op de hoogte van pensioen in het algemeen en de pensioenregeling van huisartsen in het bijzonder. Bekijk de e-learning.

Chat