Uw pensioenuitkering

In de maand waarin u uw eerste pensioenuitkering ontvangt, krijgt u van ons een brief. In deze brief staat de hoogte van uw pensioen. Bruto en netto. Wij zijn wettelijk verplicht om op uw bruto uitkering inhoudingen te doen.

Wij houden in:

  • premies volksverzekeringen
  • de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

In onze brief vindt u een bruto-nettoberekening specifiek voor uw pensioenuitkering. De inhoudingen wijzigen jaarlijks. In de toelichting vindt u de meest recente cijfers.

Toelichting bruto-nettopensioen (pdf)

Zodra uw pensioen ingaat, ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering

Gaat uw pensioen in? Dan maken we vanaf dat moment uw pensioen in euro's over op de bankrekening die u doorgeeft. U krijgt elke maand 1/12e deel van uw pensioenbedrag in dat jaar. We betalen de uitkering aan het eind van de maand, dus achteraf. U ontvangt uw maandelijkse pensioenuitkering zo lang als u leeft.

Uw variabele pensioenuitkering wordt elk jaar aangepast

Uw variabele pensioenuitkering passen we elk jaar aan. Uw uitkering kan hoger, maar ook lager worden, afhankelijk van de resultaten van het pensioenfonds. De aanpassing van uw variabele pensioen vindt jaarlijks plaats op 1 juli. U ontvangt van ons bericht zodra de aanpassing is vastgesteld. U hoort dat hoe hoog uw nieuwe maandelijkse pensioenuitkering wordt.

Wij proberen uw stabiele pensioenuitkering jaarlijks te verhogen

Wij proberen uw pensioenuitkering elk jaar te verhogen. Die verhoging noemen wij ‘toeslagverlening’. Of het bestuur een toeslag toekent hangt af van de financiële positie van SPH. Hierbij wegen zij de belangen van alle deelnemers zorgvuldig af. Als we uw pensioenuitkering verhogen, gebeurt dat op 1 januari van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten? Lees de uitgebreide uitleg over hoe we de verhoging vaststellen.

Wij informeren u elk jaar over de hoogte van uw pensioen

In januari ontvangt u van ons een brief waarin de hoogte van uw pensioenuitkering voor het komende jaar staat. Ook ontvangt u aan het begin van het jaar een overzicht van alle wettelijke inhoudingen op uw pensioenuitkering. Deze jaaropgave heeft u nodig bij het invullen van uw belastingaangifte.

Ook krijgt u elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden. Hierin vindt u informatie over bijvoorbeeld het pensioen voor uw partner als u overlijdt.

Herziening van uw pensioenuitkering

Stelden we uw pensioen of het pensioen voor uw nabestaanden onjuist vast? Of betaalden we te veel of te weinig pensioen? Dan herzien we uw pensioen. Dit kunnen we met terugwerkende kracht doen. Bij een herziening in uw voordeel krijgt u een nabetaling van ons. Bij een herziening in uw nadeel vorderen we het te veel betaalde pensioen terug. We kunnen besluiten om het te veel betaalde pensioen niet of niet helemaal terug te vorderen als het u of uw nabestaande(n) redelijkerwijs niet duidelijk was of had kunnen zijn dat het pensioen te hoog was.

Doen we een nabetaling? Dan vergoeden we de wettelijke rente vanaf het moment dat we de betaling redelijkerwijs hadden kunnen doen. U hebt geen recht op vergoeding van wettelijke rente als niet aan ons is toe te rekenen dat we te laat betaalden.

Chat