Gezocht: niet-uitvoerend bestuurders (huisartsen)

21 december 2022
20221221 bestuurder gezocht

Wij huisartsen regelen ons pensioen samen, in een verplichte pensioenregeling. Dit doen we al bijna 50 jaar bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Met een beheerd vermogen van zo’n 10 miljard euro zorgt SPH ervoor dat meer dan 24.000 huisartsen voorzien zijn van een passende oudedags- en nabestaandenvoorziening.

Huisartsbestuurders gezocht

Voor het bestuur van het pensioenfonds zijn we op zoek naar 4 huisartsen die willen bijdragen aan een zo goed mogelijk pensioen voor ons allemaal. Per september 2023 gaan we over op een ander bestuursmodel, de zogenoemde ‘one tier board’. Omdat het bestuursmodel gaat veranderen zijn wij op zoek naar huisartsen die niet-uitvoerend bestuurder willen worden. De niet-uitvoerend bestuurders vormen samen met een team van pensioenprofessionals -in de rol van uitvoerend bestuurder- het algemeen bestuur van het pensioenfonds.

Profiel

Bekijk het uitgebreide profiel van de functie van niet-uitvoerend bestuurder. Heeft u vragen over het profiel dan kunt u deze mailen naar: renate.poldner@huisartsenpensioen.nl

Solliciteren

Als u zich kandidaat wilt stellen voor deze boeiende en verantwoordelijke functie, stuur dan uw motivatiebrief en cv voor 15 januari naar info@sevenstones.nl. Uiteraard zullen alle inzendingen vertrouwelijk worden behandeld.

Procedure

Geselecteerde kandidaten volgen een op maat gemaakt opleidingstraject, zodat de benodigde kennis en kunde bij aanvang van de bestuurstermijn op niveau zijn. Dit traject en 50% van de hieraan besteedde tijd wordt vergoed. Een assessment en een toetsing door de Nederlandsche Bank (DNB) zijn onderdeel van de selectieprocedure.

1. Eerste toetsing door externe partij

Een externe partij (Seven Stones) beoordeelt de ontvangen sollicitaties op basis van het ontvangen CV en de motivatiebrief.

2. Assessment door een externe partij

Kandidaten die op basis van hun CV en motivatiebrief worden geselecteerd, worden uitgenodigd voor een assessment om de bestuurlijke vaardigheden en competenties te toetsen.

3. Gesprekken door wervings- en selectiecommissie

Geschikte kandidaten, worden op basis van de uitkomst van het assessment uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de werving- en selectiecommissie.

4. Selectie en voorgenomen benoeming

De werving- en selectiecommissie selecteert de niet-uitvoerend bestuurders. en legt de voorgenomen benoeming voor aan de Raad van Toezicht, die vervolgens toetst of de voorkeurskandidaat voldoet aan het profiel. Het bestuur draagt zorg voor de introductie van de kandidaten bij de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) en De Nederlandsche Bank (DNB). Definitieve benoeming kan pas plaatsvinden na verkiezing door de VvA en toetsing door DNB.

5. Verkiezing door VvA

De VvA verkiest de kandidaten op voorwaarde dat de kandidaat met goed gevolg de opleiding heeft afgerond en goedgekeurd is door DNB.

6. Opleiding kandidaten

Na stap 5 worden de opleidingsbehoeften per persoon in kaart gebracht. Per persoon wordt een opleidingsplan opgesteld dat aansluit bij het kennisniveau van de kandidaat.

7. Meelopen aspirant-bestuurders

De geselecteerde aspirant-bestuurders lopen in aanloop naar de start van het nieuwe model mee met het huidige bestuur, en zijn als toehoorders aanwezig bij commissie- en bestuursvergaderingen.

8. Benoemen bestuursleden

Het bestuur gaat over tot benoeming nadat de VvA de kandidaat heeft verkozen en nadat DNB met de benoeming heeft ingestemd. 

 

 

 

Chat