SPH kiest voor ruimer toeslagbeleid

17 juni 2024
Huisarts geeft patient folder

Pensioenfonds SPH heeft een plan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Daarin lichten we toe hoe we omgaan met de tijdelijke regels voor het verhogen en verlagen van pensioen. Dit heeft ook invloed op uw pensioen.

Per 1 januari 2027 wil SPH starten met de nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe pensioenregeling is nodig als gevolg van de herziening van het pensioenstelsel. In de aanloop hier naartoe maken we gebruik van tijdelijke regels  waardoor we pensioenen van huisartsen eerder kunnen verhogen. Dit noemen we toeslag.

Bij gebruik van de regels hoort dat we elk jaar een plan indienen bij DNB. Dit plan – het overbruggingsplan – hebben we in 2023 voor het eerst ingediend en dat doen we nu opnieuw. Daarin onderbouwen we onze keuzes. Ons fonds mag gebruikmaken van de regels omdat de Beroepspensioenvereniging de intentie heeft uitgesproken om de pensioenen die zijn opgebouwd in de huidige regeling om te zetten in pensioenen volgens de nieuwe pensioenregeling.

Dekkingsgraad bepalend voor toeslag

Onder deze tijdelijke regels bepalen de dekkingsgraad van ons pensioenfonds én de loonontwikkeling bij de overheid de mate waarin we toeslag verlenen. Hiervoor hebben we drie ‘dekkingsgraadzones’ vastgesteld; de zone waarin het fonds zit, bepaalt hoeveel toeslag we kunnen verlenen. Dit geeft ons flexibiliteit om mee te bewegen met de financiële situatie van het fonds. Hoe deze zones er precies uit zien, leest u hier.

Toeslag geldt alleen voor pensioen dat u vóór 2022 opbouwde in de oude regeling, voor pensioen dat wij uitkeren, en ook voor pensioen dat na uw 58e is omgezet in stabiel pensioen.

Soms verlenen we inhaal-toeslag. Dan maken we in het verleden gemiste toeslag goed met extra toeslag. De regels hiervoor veranderen niet. Inhaal-toeslag kunnen we pas geven bij een zéér hoge dekkingsgraad; dat is voorlopig waarschijnlijk niet aan de orde.

Risico’s tijdelijke regels

Vóórdat we kozen voor deze tijdelijke regels, hebben we de effecten ervan onderzocht. Er zijn namelijk risico’s. Zo levert toeslag een direct voordeel op voor gepensioneerden, maar blijft er mogelijk minder over voor jongere huisartsen.

Toeslag kan er ook toe leiden dat een fonds te weinig geld overhoudt voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel; de pensioenen zouden in dat geval moeten worden verlaagd. Dat willen we natuurlijk niet.

Het bestuur van SPH heeft zich uitgebreid gebogen over de risico’s én de kansen. De belangen van alle leeftijdsgroepen zijn daarin zorgvuldig afgewogen.

Voordelen tijdelijke regels

Vanwege de hoge dekkingsgraad van SPH en de krappe mogelijkheden voor toeslag onder de oude regels, vindt SPH de keuze voor de tijdelijke regels passend. We houden meer dan genoeg geld in kas om te voorkomen dat de pensioenen straks omlaag moeten.

Begin dit jaar hebben we voor het eerst gebruikgemaakt van de soepelere toeslagregels. We verhoogden alle pensioenen met 6,7 procent. Vanwege de hoge dekkingsgraad houden we nog ruim voldoende geld in kas zodat ook jongere huisartsen later baat hebben van deze verhoging.

Of we de pensioenen met ingang van 1 januari 2025 weer kunnen verhogen, hangt af van de financiële situatie op dat moment.

Als pensioenfonds werken we voor onze deelnemers, de huisartsen. Neem dus gerust contact op als u vragen heeft over het plan of dit wilt inzien. Op deze pagina leest u meer over de tijdelijke regels en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Chat