Einde samenwonen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dat belangrijke gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner kan namelijk recht hebben op (een deel) van het partnerpensioen en op een deel van uw ouderdomspensioen.

Woonde u samen en had u een notariële samenlevingsovereenkomst?

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat u opbouwde in de tijd dat u samen was. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Als u uw samenlevingsovereenkomst beëindigt, verwerken we de verandering in de relatie per de eerste van de maand volgende op de dag dat we het verzoek hebben ontvangen.

Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Voorwaarde is wel dat u èn uw ex-partner ons binnen 2 jaar na de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst schriftelijk verzoeken om het opgebouwde ouderdomspensioen conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding te verdelen.

Woonde u samen en had u geen notariële samenlevingsovereenkomst?

In dat geval kon uw ex-partner al geen aanspraak maken op partnerpensioen. En heeft uw ex-partner nu ook geen recht op een deel van uw partner- of ouderdomspensioen.

Let op: In de pensioenregeling vanaf 2022 is er geen bijzonder partnerpensioen als u komt te overlijden vóór uw pensioendatum. Uw ex-partner krijgt dan alleen bijzonder partnerpensioen dat is opgebouwd voor 1 januari 2022

U mag over uw pensioen andere afspraken maken

Hoe uw partnerschap ook was, u kunt altijd afspraken maken met uw ex-partner die afwijken van uw notariële samenlevingsovereenkomst. Deze afspraken moeten dan wel worden vastgelegd in het scheidingsconvenant, dat u kunt laten opstellen als u samenwoonde. Wij hebben dat convenant nodig om uw afspraken uit te kunnen voeren.

Had u huwelijkse of partnervoorwaarden? En had u daar de verdeling van pensioen uitgesloten? Of een andere verdeling afgesproken? Dan kan het zijn dat u hierover niets opneemt in het scheidingsconvenant. In dat geval hebben wij ook een gewaarmerkte kopie van de huwelijkse of partnervoorwaarden nodig.

Let op: In alle gevallen geldt dat wij de door u en uw ex-partner gemaakte afspraken, als die afwijken van de standaardverdeling, niet altijd hoeven uit te voeren. Informeer daarom vooraf bij ons wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer moet u uw scheiding bij ons melden?

Het is belangrijk dat u het beëindigen van uw relatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, bij voorkeur binnen 6 maanden na beëindiging. Maar uiterlijk binnen 2 jaar. Na die 2 jaar zijn wij niet meer verplicht de afspraken over de verdeling van uw pensioen te regelen.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Laat ons via onderstaande knop weten dat uw relatie is beëindigd. U krijgt dan van ons een formulier 'beëindiging partnerschap' en een formulier 'afstand bijzonder partnerpensioen'. De formulieren moet door u én door uw ex-partner ondertekend zijn. Stuur bij afwijkende afspraken ook uw scheidingsconvenant mee. En als dat van toepassing is, ook uw partnervoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.

Einde samenwonen melden

Vraag onze financieel planners om inzicht

De gevolgen voor uw pensioen zijn complex. Wij begrijpen dat u daar hulp bij kunt gebruiken. Onze financieel planners kunnen u inzicht geven in uw situatie ná de scheiding. Hoe u er dan financieel voor staat, en of u en uw ex-partner eigen verzekeringen moeten gaan afsluiten.

Chat