Stoppen als huisarts

U stopt met opbouwen van pensioenkapitaal als u met pensioen gaat. Of als u onverhoopt vroegtijdig overlijdt. Maar er zijn nog andere situaties waardoor u geen pensioenkapitaal meer bij ons opbouwt. Situaties waardoor uw deelname aan de pensioenregeling van SPH stopt. Vanaf het moment dat zo’n situatie zich voordoet, wordt u een gewezen deelnemer en betaalt u geen premie meer. Er zijn meer belangrijke gevolgen, en u moet een aantal keuzes maken. U krijgt hierover bericht van ons.

In welke situaties stopt u met het opbouwen van pensioenkapitaal bij SPH?

In de volgende situaties stopt uw deelname aan de pensioenregeling en wordt u gewezen deelnemer.

 • U stopt met werken als huisarts, maar u gaat nog niet met pensioen. Bijvoorbeeld omdat u een ander beroep kiest of een ander inkomen geniet.
 • U wordt huisarts in het buitenland.
 • U blijft werken als vrijgevestigd of waarnemend huisarts in Nederland, maar gaat in het buitenland wonen.
 • U wordt huisarts in loondienst en via uw werkgever bent u verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van PFZW of ABP.
 • U bent gestopt met werken als huisarts, bent minimaal 4 jaar arbeidsongeschikt en u krijgt geen uitkering (meer) van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering op grond van de WIA.
 • U wordt werkloos.
 • U bent huisarts in dienstverband (hidha) en gaat met onbetaald verlof. Als u tijdens het verlof overlijdt, kan uw partner nog wel aanspraak maken op een partnerpensioen alsof u nog deelnemer was. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  - u was minder dan 18 maanden met onbetaald verlof, en
  - u had de intentie om daarna weer te gaan werken als huisarts, op dezelfde manier en op dezelfde plaats als voor dit verlof, en
  - u ontving geen ouderdoms- of partnerpensioen van een ander pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

Stopt u gedeeltelijk als gevolg van een situatie die we hier noemen? En werkt u nog gedeeltelijk als huisarts waardoor u verplicht blijft deelnemen aan de pensioenregeling? Dan bouwt u voor dat deel nog pensioenkapitaal op.

Wanneer stopt u toch niet met het opbouwen van pensioenkapitaal bij SPH?

U blijft nog deelnemen aan de pensioenregeling in de volgende situaties.

 • U bent gestopt met werken als huisarts, omdat u arbeidsongeschikt bent. Maar wij hebben uw premie overgenomen en betalen die.
 • U koos ervoor om uw deelname vrijwillig voort te zetten in plaats van gewezen deelnemer te worden. U kunt dan nog 3 jaar blijven deelnemen. U kunt hier niet voor kiezen als u gaat deelnemen aan een andere pensioenregeling.

Hoe meldt u een situatie waardoor u stopt bij SPH?

Stuur via de onderstaande roze knop het bij uw hoedanigheid passende formulier mee om u af te melden.

Stoppen als huisarts melden

Als u uw praktijk heeft overgedragen vragen wij u een kopie van het overdrachtscontract mee te sturen.

Wat verandert er als u niet meer meedoet met de pensioenregeling van SPH?

De beëindiging van uw deelname heeft belangrijke gevolgen, waarover u bericht krijgt van SPH. Vanaf het moment dat u geen deelnemer meer bent, hoeft u geen premie meer te betalen. Het pensioenkapitaal en eerder opgebouwde pensioenaanspraken blijven van u.

Maar er vervallen ook een aantal verzekeringen. Let goed op:

 • Uw partner en kinderen krijgen standaard geen pensioen als u overlijdt voordat uw pensioen ingaat. SPH gebruikt het op dat moment voor u aanwezige pensioenkapitaal om pensioen voor uw partner en/of kinderen aan te kopen. De hoogte van dat pensioen is afhankelijk van de hoogte van het aanwezige pensioenkapitaal op het moment van uw overlijden en van het tarief waarmee het pensioen wordt aangekocht. Als u bij SPH pensioen opbouwde voor 2022, dan keren we opgebouwd partner- en wezenpensioen ook uit.
  - Let op: als u bij SPH pensioen opbouwde vóór 2022, dan kunt u een deel van het pensioen voor uzelf omzetten in meer partnerpensioen voor uw partner. Kijk voor de gevolgen en voor- en nadelen onder 'Mijn pensioen'. Als u hiervoor kiest, moet u dit binnen 3 maanden na beëindiging van uw deelname aan ons doorgeven via Mijn pensioen.
 • Uw premieovername bij arbeidsongeschiktheid is niet meer verzekerd, net als uw eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dat grote gevolgen. Lees hierover meer bij 'Arbeidsongeschikt'.
 • U kunt uw deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voortzetten. Dat kan direct aansluitend op de beëindiging van uw verplichte deelname voor maximaal drie jaar. U moet ons hierom vragen binnen 9 maanden na de beëindiging van uw verplichte deelname. Dit kan in onder Mijn pensioen.

Gaat u deelnemen in een andere pensioenregeling?

Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioenkapitaal over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Na een waardeoverdracht vervallen alle aanspraken bij SPH. Er zijn bij ons dan geen pensioenen meer van u, uw partner of uw kinderen.

Of waardeoverdracht voor u aantrekkelijk is of niet, hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem contact met ons op als u inzicht wilt in de voor- en nadelen van waardeoverdracht in uw situatie.

Als u waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder overweegt, dan kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte aanvragen.

Als u een klein pensioenkapitaal heeft opgebouwd

Kunt u na beëindiging van uw deelname met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen aankopen dat kleiner is dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dat noemen wij een klein pensioenkapitaal. Wij dragen uw kleine pensioenkapitaal automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Die gebruikt het overgedragen kapitaal voor extra pensioen in uw nieuwe pensioenregeling.

Let op: als u ook voor 2022 bij SPH pensioen opbouwde, dragen wij uw pensioen niet automatisch over. Niet het pensioenkapitaal dat u opbouwde vanaf 2022, en ook niet het pensioen dat u daarvoor opbouwde volgens de pensioenregeling die tot en met 31 december 2021 gold. Uw pensioen blijft bij SPH. Tenzij u het wilt overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

Is uw pensioenkapitaal na beëindiging van uw deelname onvoldoende om een pensioen van meer dan € 2,- per jaar te kunnen aankopen? Dan dragen wij uw pensioenkapitaal niet over, maar vervalt dit aan het fonds.

Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder?

Als u een klein pensioenkapitaal heeft opgebouwd maar geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft waarnaar wij uw pensioenkapitaal kunnen overdragen, dan vragen we u na 5 jaar of u uw pensioen wilt afkopen. Dat betekent dat we uw pensioen dan in één keer uitkeren, maar dat u later niets meer krijgt van SPH.

Chat