Werkgroep adviseert over duurzame ambities

4 juli 2024
Huisartsen Nora Farih en Nelleke Gruijters

Veel huisartsen vinden het belangrijk dat hun pensioengeld niet alleen rendeert, maar ook bijdraagt aan een betere wereld. Hoe geeft SPH concreet invulling aan deze wens? Een werkgroep van huisartsen fungeert hierbij als sparringpartner voor het fonds. “Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, maar wel op zoek gaan naar het midden.”

‘Maatschappelijk verantwoord beleggen’ (mvb) is inmiddels een bekende term. Toch is het lastig er een definitie van te geven. Wat ‘verantwoord’ is voor de één, is dat niet meteen voor de ander. Mvb hangt dan ook nauw samen met normen en waarden. En aangezien de huisartsenpopulatie net zo divers is als de Nederlandse samenleving, laait ook onder huisartsen weleens discussie op over het beleggingsbeleid van SPH.

Dit is ook te merken bij de Vergadering van Afgevaardigden (VvA), de gekozen ledenraad van de beroepspensioenvereniging. Hierin besluiten 28 gekozen huisartsen samen over de toekomst van de pensioenregeling.

Om meer gevoel te krijgen bij de wensen en voorkeuren van huisartsen op het gebied van mvb, stelde de VvA vorig jaar een werkgroep in. De opdracht: geef verdere duiding en verdieping aan de uitkomsten van het deelnemersonderzoek uit 2022. Daaruit bleek dat acht op de tien huisartsen het belangrijk vinden dat hun pensioengeld ‘bijdraagt aan een betere wereld’.

Een duidelijke uitkomst, maar ook weer geen gesneden koek: wat moet SPH hier precies mee? Vier huisartsen – Nora Farih, Nelleke Gruijters, Tibor Poelmann en Ruud Weijnen – vormen samen de nieuwe mvb-werkgroep binnen de VvA. Samen duiken ze in het thema en de bijbehorende dilemma’s.

We spreken Nora en Nelleke. Nora is derdejaars aios uit Leiden, Nelleke is gepensioneerd en was 27 jaar huisarts in Eindhoven en Heeze.

Er is nogal wat te doen om duurzame ambities van pensioenfondsen.
Nora: “Dat klopt, maar laat duidelijk zijn: een pensioenfonds is op de wereld om mensen op de oude dag een goed inkomen te geven. Rendement staat op één, dat is ook bij SPH zo.”

Nelleke: “Bij het kiezen van beleggingen kijkt SPH naar diverse factoren: rendement, risico, kosten en ook duurzaamheid. Die worden allemaal gewogen en het één sluit de ander niet uit. Duurzaamheid betekent niet automatisch minder rendement.”

Wat gaan jullie precies doen als mvb-werkgroep?
Nora: “We willen weten hoe huisartsen denken over mvb, en wat dit zou kunnen betekenen voor het beleggingsbeleid van SPH. Daarvoor overleggen we met de VvA, collega-huisartsen en SPH. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, maar wel op zoek gaan naar het midden. Vanuit de VvA willen we richting SPH goede en onderbouwde adviezen kunnen geven, uit naam van de huisartsen. Daarnaast lezen we mee met stukken, zoals het mvb-jaarverslag, en geven daar feedback op."

De beroepspensioenvereniging gaat over de inhoud van de pensioenregeling. De verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid ligt bij SPH.

Nelleke: “Er zijn veel meningen over mvb. Wij willen boven de snelle meningsvorming uitstijgen en goed geïnformeerd adviseren. Welk ambitieniveau willen we als huisartsen hebben? Daarmee helpt de werkgroep zowel de VvA in de meningsvorming, maar zijn we ook een klankbord voor SPH. Overigens draait mvb om méér dan duurzaamheid, waar mensen al snel aan denken. Bij maatschappelijk verantwoord kun je ook denken aan gezondheid, social impact en governance.”

Wanneer zijn jullie tevreden?
Nelleke: “Het gaat erom dat het thema op een juiste manier terugkomt in het beleggingsbeleid van SPH. Dat het beleid de visie van huisartsen weerspiegelt. Dat is geen einddoel, maar een proces. De ontwikkelingen gaan hard en inzichten met betrekking tot mvb veranderen ook. Het is dus niet van: het beleid wordt een keer aangepast en we zijn klaar.”

Luistert SPH goed naar de wensen van huisartsen?
Nora: “De taakverdeling is helder. Wij huisartsen gaan over de inhoud van de regeling, SPH is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Maar SPH staat wel open voor wat huisartsen daarin willen. Wij volgen SPH opbouwend-kritisch. SPH steunt bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs, maar investeert nog wel in de fossiele industrie. Dat kunnen ze misschien best onderbouwen, maar dan is het aan ons om ze erop te wijzen dat woord en daad overeen moeten komen."

Eind juni 2024 heeft de VvA, op advies van de mvb-werkgroep, de wens uitgesproken om niet meer te investeren in de fossiele industrie. De VvA ziet graag dat bedrijven die fossiele brandstof produceren, worden toegevoegd aan de lijst met uitgesloten bedrijven. Op de eerstvolgende bestuursvergadering, in september, bespreekt het SPH-bestuur wat de consequentie hiervan is voor het beleggingsbeleid.

Elke maand betaalt u pensioenpremie aan SPH. Wat doen wij met uw geld? Welke keuzes maken onze beleggers, en waarom? In de nieuwe SPH-nieuwsbrief informeren we u periodiek over ons beleggingsbeleid. U krijgt een kijkje achter de schermen en we staan in het bijzonder stil bij maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

U kunt u inschrijven door uw e-mailadres hier in te vullen.

Chat