Hoe schat ik als starter mijn inkomensgegevens reëel in?

19 september 2023
Schat uw inkomensgegevens

Zodra u start als huisarts begint u met uw deelneming aan SPH. Om de pensioenpremie van startende waarnemende en vrijgevestigde huisartsen te berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig: het te verwachten aantal uren dat u gaat werken en de winst uit onderneming (wuo) die u verwacht. Maar hoe kunt u als startende huisarts een reële schatting maken? Wij helpen u graag.

Stel, u werkt 3 dagen in de week als waarnemend huisarts. Uw omzet (het totale bedrag dat u aan uw opdrachtgevers declareert) zal dan zo’n € 75.000 per jaar bedragen. Maar u maakt ook jaarlijks kosten om uw werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan lidmaatschappen van beroepsverenigingen, autokosten, de kosten voor het volgen van cursussen en/of congressen, abonnementen op vakliteratuur, telefoonkosten, accountantskosten, afschrijvingen op zakelijke investeringen en alle overige specifiek beroepsgebonden kosten.

Zónder uw pensioenpremie mee te rekenen schatten wij het totaal aan deze kosten in op € 9.000 per jaar. U geeft dan aan ons op dat u een verwachte wuo heeft van € 66.000. Alleen in uw eerste 3 jaren als huisarts geeft u een schatting op. Daarna berekenen wij uw pensioenpremie op basis van uw daadwerkelijk gerealiseerde wuo van 3 jaar daarvoor. 

  Werkuren Verwachte omzet 
Fulltime 1750 uur € 125.000 
4 dagen  1400 uur € 100.000 
3 dagen 1050 uur  € 75.000 
2 dagen  700 uur  € 50.000 
1 dag  350 uur  € 25.000 

Heeft u van ons een brief ontvangen dat u een schatting van uw inkomensgegevens over 2024 moet doorgeven? Klik dan hier.

Chat