Disclaimer

Onze website is bedoeld om u te informeren.

Wij hebben de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op onze site onvolledig of onjuist is. Bijvoorbeeld door een menselijke vergissing of technische storing. Alle informatie op onze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als persoonlijk advies.

U bent zelf verantwoordelijk voor (financiële) beslissingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor welke (financiële) schade dan ook die ontstaat door gebruik of interpretatie van informatie of materiaal van onze website. En ook niet voor de inhoud van een website van derden waarnaar wij verwijzen.

De in 'Mijn pensioen' genoemde bedragen zijn een indicatie gebaseerd op omstandigheden van dit moment. Deze kunnen in de toekomst wijzigen. U kunt slechts rechten ontlenen aan het pensioenreglement.

Deze website en de inhoud ervan is en blijft eigendom van SPH

Wij hebben het auteursrecht. Het reproduceren of openbaar maken van informatie of materiaal van de website mag alleen na onze schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Chat