SPH in cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van SPH, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: SPH jaarverslagen.

Deelnemers in de pensioenregeling

  2020 2019 2018
Actieve deelnemers 12.339 12.018 11.670
Gewezen deelnemers 1.354 1.314 1.287
Ex-partners met zelfstandig recht op ouderdomspensioen 37 36 36
Pensioengerechtigden 7.435 7.227 7.095

Verdeling beleggingsportefeuille (in mln €)

  2020 2019 2018
Aandelen 2.852 2.994 2.035
Vastrentende waarden 8.084 7.274 6.962
Vastgoedbeleggingen 875 1.061 932
Derivaten 560 265 61
Overige beleggingen 456 428 349

Pensioenuitvoering (in mln €)

  2020 2019 2018
Uitkeringen 360 352 343
Feitelijke premie 200 190 180
Kostendekkende premie 195 155 145
Gedempte kostendekkende premie 134 120 109
Pensioenuitvoeringskosten 12,7 11,4 11,2

Vermogenssituatie en solvabiliteit

  2020 2019 2018
Pensioenvermogen (in mln €) 12.231 11.781 10.277
Pensioenverplichtingen (in mln €) 9.377 8.644 7.822
Dekkingsgraad (in %) 130,8 136,3 131,4
DNB Dekkingsgraad (in %) 128,1 134,5 138,6
Vereiste dekkingsgraad FTK (in %) 115,2 116,4 116,3
Toegekende verhogingen (in %) 1,41 2,00 3,10

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de cijfers? Neem dan contact met ons op.

Chat