SPH in cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van SPH, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: SPH jaarverslagen.

Deelnemers in de pensioenregeling

  2022 2021 2020
Actieve deelnemers 15.253 12.339 12.339
Gewezen deelnemers 1.858 1.520 1.354
Pensioengerechtigden 7.728 7.779 7.435

Financiële kerncijfers - beleggingsportefeuille

  2022 2021 2020
Beleggingsportefeuille uitkeringsregeling (in mln. €)
Matching 3.771 4.509 5.349
Rendementsportefeuille 5.782 7.965 6.883
Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) 9.553 12.474 12.232
Beleggingsportefeuille premieregeling (in mln. €)
Matching 0 0 0
Rendementsportefeuille 240 0 0
Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) 240 0 0
Rendementsportefeuille (in mln. €)
Liquide zakelijke waarden 1.645 3.098 2.967
Liquide krediet 1.434 2.169 1.758
Illiquide zakelijke waarden 1.757 1.568 1.210
Illiquide krediet 943 1.105 889
Liquide middelen 36 50 3
Valuta overlay 173 -25 55
Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) 5.988 7.965 6.883

Pensioenuitvoering (in mln €)

  2022 2021 2020
Uitkeringen 384 368 360
Premie premieregeling (voor risico deelnemers) 251 0 0
Premie uitkeringsregeling (voor risico fonds) 0 223 200
Pensioenbeheerkosten 11,2 14,9 12,7

Vermogenssituatie en solvabiliteit

  2022 2021 2020
Pensioenvermogen uitkeringsregeling (in mln €) 9.538 12.484
12.231
Pensioenverplichtingen uitkeringsregeling (in mln €) 6.798 8.927
9.377
Pensioenvermogen premieregeling (in mln €) 238 0 0
Pensioenverplichtingen premieregeling (in mln €) 238 0 0
Dekkingsgraad op basis van DNB-rente (in %) 138,9 139,8 130,8
Beleidsdekkingsgraad (in %) 144,0 137,5 128,1
Vereiste dekkingsgraad FTK (in %) 113,5 1160 115,2
Toegekende verhogingen (in %) 5,00 5,19* 1,41
* inclusief de per 31 december 2022 verleende extra toeslag over 2021 van 2,06%

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de cijfers? Neem dan contact met ons op.

Chat