Hoe werkt de pensioenregeling?

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor alle huisartsen (in opleiding) die verplicht deelnemer zijn aan de beroepspensioenregeling van SPH een premieregeling. Daarin maken we geen afspraken over de hoogte van uw latere pensioen, maar over de hoogte van de premie nu.

Pensioen voor u en uw nabestaanden, arbeidsongeschiktheid

In onze premieregeling krijgt u het volgende.
  • U bouwt een pensioenkapitaal op, dat u later omzet in ouderdomspensioen en partnerpensioen. Kiest u voor stabiel pensioen dat koopt u later ook wezenpensioen in. Ouderdomspensioen is het pensioen dat u van ons krijgt zolang u leeft. Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner van ons krijgt bij uw overlijden, en wezenpensioen is voor uw minderjarige of studerende kinderen bij uw overlijden.
  • Uw partner en kinderen ontvangen ook een partner- of wezenpensioenuitkering als u tijdens uw deelname overlijdt.
  • Als u tijdens uw deelname arbeidsongeschikt wordt, neemt SPH de premiebetaling voor uw pensioen onder voorwaarden van u over.
  • En als u als huisarts in dienstverband werkt, kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

In Pensioen 1-2-3 en ons pensioenreglement (pdf) leest u precies wat u krijgt en welke regels gelden.

We beleggen uw premie

In een premieregeling beleggen we uw pensioenpremie. Beleggen brengt risico met zich mee, maar ook de kans om rendement te maken. Dit betekent dat de hoogte van uw pensioenkapitaal later onzeker is.

  • Als de beleggingen tegenvallen, is er straks minder geld beschikbaar om pensioen aan te kopen. Dit betekent dat u een lagere pensioenuitkering krijgt dan u misschien had verwacht. Andersom geldt ook: er is later meer pensioenkapitaal beschikbaar om pensioen aan te kopen als de beleggingen meezitten. Dan kunt u juist een hogere pensioenuitkering krijgen dan u misschien had verwacht.
  • Ook kan het zijn dat de levensverwachting is toegenomen tegen de tijd dat u met pensioen gaat. Het pensioenfonds moet dan langer uw pensioen uitkeren en dat betekent dat u dan per jaar minder pensioen kunt aankopen. Als de levensverwachting is afgenomen, kunt u juist meer pensioen aankopen.
  • Tot slot is de aankoopprijs van uw pensioen afhankelijk van de rente op het aankoopmoment. Is de rente laag? Dan krijgt u voor het opgebouwde pensioenkapitaal een laag pensioen. Is de rente hoog? Dan kunt u met hetzelfde pensioenkapitaal een hoger pensioen aankopen. Niet alleen het pensioenkapitaal, maar ook de rentestand op het moment dat u het pensioen aankoopt, bepaalt dus hoe hoog uw pensioen wordt.

Pensioensoorten

Uw arbeidsongeschiktheid

Als u geheel of gedeeltelijk niet meer in staat bent om uw beroep als huisarts uit te oefenen wegens arbeidsongeschiktheid, zou u (een deel van) uw toekomstige pensioenopbouw moeten missen. Om dat te voorkomen, zet SPH uw pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk voort, zonder dat u daarvoor nog jaarlijks premie verschuldigd bent. Dat noemen we premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Voor de huisarts in loondienst die geen DGA is, is er daarnaast een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat is een aanvulling op de WIA-uitkering die u onder voorwaarden kunt krijgen als u arbeidsongeschikt wordt. Ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen verhogen we ieder jaar met 2%.

Bij 'Ziek of arbeidsongeschikt' leest u meer over arbeidsongeschiktheid.

 In Pensioen 1-2-3 en ons pensioenreglement (pdf) leest u precies wat u krijgt en welke regels gelden.

Uw ouderdomspensioen

U bouwt bij SPH een pensioenkapitaal op, dat u later omzet in ouderdomspensioen en partner- en wezenpensioen. Ouderdomspensioen is het pensioen dat u van ons krijgt zolang u leeft.

Niemand kan de toekomst voorspellen, dus hoeveel uw pensioenkapitaal bij uw pensionering waard zal zijn weten we niet zeker en hangt vooral af van onze beleggingsresultaten. Hoeveel pensioen u vervolgens met uw pensioenkapitaal kunt aankopen is ook onzeker, en hangt vooral af van de rente, de financiële positie van SPH en de levensverwachting op dat moment. Wel kunnen we een zo goed mogelijke schatting maken, waarin we uw pensioen in 3 scenario’s laten zien. In een slechtweerscenario gaan we uit van negatieve marktomstandigheden, in een goedweerscenario juist van positieve marktomstandigheden, en een zogenoemd verwacht scenario zit daar tussenin. In dat verwachte scenario rekenen we met een verwacht rendement van 3,6%.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en in 'Mijn pensioen' kunt u zien hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd en vindt u een schatting van hoeveel pensioen u met dat pensioenkapitaal kunt aankopen.

U leest hier meer over ons beleggingsbeleid.

U krijgt ook het ouderdomspensioen dat u tot en met 31 december 2021 bij SPH heeft opgebouwd. In Pensioen 1-2-3 en ons pensioenreglement (pdf) leest u precies wat u krijgt en welke regels gelden.

U leest meer over met pensioen gaan onder Met pensioen.

Uw partner- en wezenpensioen

U bouwt bij SPH een pensioenkapitaal op, dat u later omzet in ouderdomspensioen en partnerpensioen. Als u kiest voor stabiel pensioen dat wordt ook een wezenpensioen ingekocht.  Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner van ons krijgt bij uw overlijden, en wezenpensioen is voor uw minderjarige of studerende kinderen bij uw overlijden. Hoeveel pensioen er voor uw partner en kinderen is als u overlijdt nadat uw pensioen is ingegaan, is afhankelijk van uw pensioenkapitaal en de keuzes die u bij uw pensionering maakt.

Er is partner- en wezenpensioen verzekerd als u overlijdt tijdens uw deelneming, voordat u uw pensioen laat ingaan. De hoogte ervan is afhankelijk van uw inkomen en hoeveel u als huisarts werkte. Dit partnerpensioen krijgt uw partner zolang hij leeft. Uw kinderen krijgen dit wezenpensioen tot hun 18e, of tot hun 27e als zij studeren of mindervalide zijn.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en in 'Mijn pensioen' leest u hoeveel partner- en wezenpensioen er voor uw partner en kinderen verzekerd is. Ook ziet u hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd en een schatting van hoeveel partnerpensioen u met dit pensioenkapitaal kunt aankopen op de pensioendatum.

Er is extra tijdelijk aanvullend partner- en wezenpensioen verzekerd als u overlijdt tijdens uw deelneming. De uitkering is {tijdelijk_pp} voor partners en {tijdelijk_wzp} voor kinderen. Ingegaan extra partner- en wezenpensioen verhogen wij elk jaar met maximaal 2%. Uw partner krijgt dit tot zijn of haar AOW-datum. Uw kinderen krijgen dit tot hun 18e, of tot hun 27e als zij studeren of mindervalide zijn.

Uw partner en kinderen krijgen ook het partner- en wezenpensioen dat u tot en met 31 december 2021 bij SPH heeft opgebouwd. In Pensioen 1-2-3 en ons pensioenreglement (pdf) leest u precies wat u krijgt en welke regels gelden.

Chat