hero struik snoeien
Uw pensioen wordt verhoogd met 6,7%
Op 1 januari 2024 verhogen we uw pensioen met een toeslag van 6,7%. Er is ruimte voor verhoging omdat de financiële situatie van SPH goed genoeg is. Ook zijn de wettelijke regels voor toeslagverlening veranderd. Hierdoor kunnen we een hogere toeslag verlenen.

Hoe kunnen we u helpen?

SPH Actueel 

deelnemersonderzoek site
Uitkomsten risico-onderzoek
In de afgelopen maanden hebben we onderzoek uitgevoerd onder zowel actieve als gepensioneerde huisartsen. De vragenlijst is bijna 3.000 keer ingevuld. Het algemene beeld is dat jongere huisartsen meer risico willen nemen dan gepensioneerde huisartsen.
20240118 ruimer jasje
Nieuwe regels ‘een ruimer jasje’ voor SPH
Pensioenfonds SPH verhoogt de pensioenen per 1 januari 2024 met 6,7 procent. Wat maakt deze verhoging mogelijk? We spreken Cindy Centen van het pensioenbureau van SPH.
20230108 uw pensioenpremie in 2024
Uw pensioenpremie in 2024
De Belastingdienst heeft nieuwe bedragen voor het maximaal pensioengevend inkomen en de franchise gepubliceerd. Dit heeft gevolgen voor de pensioenpremie die u in 2024 aan SPH betaalt.
financieel planner

Benut de mogelijkheden van financiële planning

Een goede financiële analyse biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Dit inzicht geeft u meer houvast bij de te maken financiële keuzes. Nu en in de toekomst. De financieel planners van SPH helpen u hierbij.

Hoe is uw pensioen geregeld?

In Pensioen 1-2-3 leest u hoe uw pensioen geregeld is en wat de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling bij SPH zijn.

Bekijk pensioen 1-2-3
Chat