wuo uitvraag 2022
Geef uw inkomensgegevens door
Om de pensioenpremie van vrijgevestigde en waarnemende huisartsen voor 2024 te berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig. U kunt deze aan ons doorgeven tot 15 december.

Hoe kunnen we u helpen?

SPH Actueel 

20230921 transitie ftk
Ruimere regels voor verhogen pensioen
SPH probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. We noemen dat ‘toeslagverlening’. Toeslagverlening kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. SPH heeft ervoor gekozen om de komende jaren gebruik te maken van de mogelijkheid om ruimere regels te gebruiken bij de toeslagverlening.
Schat uw inkomensgegevens
Hoe schat ik als starter mijn inkomensgegevens reëel in?
Om de pensioenpremie van startende waarnemende en vrijgevestigde huisartsen te berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig: het te verwachten aantal uren dat u gaat werken en de winst uit onderneming die u verwacht. We helpen u graag met het maken van een realistische schatting.
Afbeelding aanmelden voor Verantwoordingsorgaan
Meld u aan voor het Verantwoordingsorgaan
Met alle veranderingen die op de planning staan is de rol van het VO is nog belangrijker geworden. Stel u daarom verkiesbaar voor het VO.
financieel planner

Benut de mogelijkheden van financiële planning

Een goede financiële analyse biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Dit inzicht geeft u meer houvast bij de te maken financiële keuzes. Nu en in de toekomst. De financieel planners van SPH helpen u hierbij.

Hoe is uw pensioen geregeld?

In Pensioen 1-2-3 leest u hoe uw pensioen geregeld is en wat de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling bij SPH zijn.

Bekijk pensioen 1-2-3
Chat