Rendement SPH in 2023

18 april 2024
Huisarts geeft hand - rendement 2023

Pensioenfonds SPH behaalde in 2023 een positief rendement op zijn beleggingen. We maken een onderscheid tussen de resultaten in de oude pensioenregeling (6,9% rendement) en de huidige regeling (5,8%). 

Resultaten pensioenkapitaal

Met ingang van 1 januari 2022 bouwen huisartsen pensioenkapitaal op in een premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie nu, niet over de hoogte van het pensioen later. Die is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten. Uw ingelegde premie vormt, na aftrek van risicopremies en kosten, uw pensioenkapitaal. In de premieregeling bedroeg het resultaat op dat pensioenkapitaal afgelopen jaar 5,8%. 

In de Mijn Pensioen-omgeving ziet u de ontwikkelingen van uw persoonlijke pensioenkapitaal.

Resultaten uitkeringscollectief

Over het stabiele uitkeringscollectief behaalden we een rendement van 6,9%. Het stabiele uitkeringscollectief is het belegd vermogen waar huisartsen tot 2022 premie inlegden, en van waaruit de (stabiele) pensioenen worden betaald.  

In tegenstelling tot 2022 liet het jaar 2023 ‘een overwegend positief beeld’ zien, vertelt Pieter de Graaf, uitvoerende bestuurder Beleggingen & Duurzaamheid van SPH. “Vooral in het vierde kwartaal kregen beleggers meer vertrouwen in de toekomstige ontwikkelingen. Dit resulteerde in forse koersstijgingen op de aandelenbeurzen en ook een daling van de kapitaalmarktrentes.”

De SPH-portefeuille liep qua beleggingsresultaten geheel synchroon met dit algemene beeld. 

Een verantwoord rendement

“Voor aandelen en obligaties presteerde de SPH-portefeuille gemiddeld beter dan onze benchmarks”, aldus Pieter. “In het geval van onroerend goed en infrastructuur presteerden we minder. Onder aan de streep toonde het totale beleggingsresultaat zich in lijn met het de belangrijkste internationale marktindices voor de diverse beleggingscategorieën.”

Wel tekent Pieter daarbij aan dat SPH zich richt op het behalen van ‘een verantwoord rendement’. Dit betekent dat er niet meer – maar ook niet minder – risico wordt genomen om de beleggingsambitie te behalen. 

Verhoging pensioenen

De positieve beleggingsresultaten hebben een gunstige bijdrage geleverd aan een gezonde financiële positie van ons fonds. Daarom hebben we de pensioenen met ingang van dit jaar wederom kunnen verhogen. Dit keer met een toeslag van 6,7%. Deze verhoging geldt voor tot 2022 opgebouwd pensioen en voor ingegaan pensioen.

Chat