Vergadering van Afgevaardigden

De komende jaren gaat er veel veranderen rond pensioenen in Nederland. Ook rond die van ons huisartsen gebeurt er nog van alles. Hoe brengen we de oude en de nieuwe regeling samen? En willen we in de toekomst meer flexibiliteit, of juist lagere kosten? Willen we meer keuzes kunnen maken of vooral ontzorgd worden?

De Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) moet veel van die keuzes maken. Dat klinkt als weer een afstandelijke organisatie, maar dat zijn gewoon wij huisartsen samen. Ruim 8 op de 10 huisartsen is lid van de BPV.

28 (oud-)huisartsen

De Vergadering van Afgevaardigden is het parlement van de Beroepspensioenvereniging. Hierin zitten we met huisartsen in opleiding, waarnemende huisartsen, huisartsen in dienstverband, vrijgevestigd huisartsen en gepensioneerde huisartsen. We komen uit heel Nederland, van Zalk tot Schimmert, en van Amsterdam tot Rotterdam. In deze Vergadering van Afgevaardigden  besluiten we uiteindelijk over de regeling. En geven dan het pensioenfonds SPH de opdracht om die uit te voeren. Heeft u vragen over de pensioenregeling? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan ook per mail via bpv@huisartsenpensioen.nl

Cluster 1

icoon Vva lid
Bas Aldewereld
Vrijgevestigd huisarts
Velp
Christa Assink lid Vva
Christa Assink
Waarnemend huisarts
Oegstgeest
Daan Haverkamp lid Vva
Daan Haverkamp

Vrijgevestigd huisarts
Breda

David de Boer lid Vva
David de Boer
Huisarts in dienstverband van huisarts
Amsterdam
Icoon Vva lid
Els Wieten
Huisarts in opleiding
Rotterdam
Frank Wijmen lid Vva
Frank Weimer
Vrijgevestigd huisarts
‚Äč
Elst
Hans Gimbel lid Vva
Hans Gimbel
Vrijgevestigd huisarts
Heerhugowaard
Inge Vente lid Vva
Inge Vente - den Besten

Vrijgevestigd huisarts
Nieuwerkerk aan den IJssel

Jeroen Eurlings lid Vva
Jeroen Eurlings
Waarnemend huisarts
Schimmert
Icoon Vva lid
Joriet Kanbier - Schneider
Vrijgevestigd huisarts
Zoetermeer
icoon Vva lid
Ko Kalantary
Huisarts in opleiding
Maastricht
Luuk Wouters lid Vva
Luuk Wouters
Huisarts in dienst van huisarts
's-Hertogenbosch
Maarten de Groot lid Vva
Maarten de Groot

Waarnemend huisarts
Arnhem

Mischa Thiele lid Vva
Mischa Thiele
Vrijgevestigd huisarts
Zalk
Nora Farih lid Vva
Nora Farih
Huisarts in opleiding
Leiden
Ruud Weijnen lid Vva
Ruud Weijnen
Vrijgevestigd huisarts
Weert
icoon Vva lid
Stefan Snieders
Vrijgevestigd huisarts
Rotterdam
Tibor Poelman lid Vva
Tibor Poelmann
Waarnemend huisarts
Amsterdam
Ward Witteveen lid Vva
Ward Witteveen
Waarnemend huisarts
Utrecht

Cluster 2

Anja Meekes lid Vva
Anja Meekes
Gepensioneerd huisarts
Nijmegen
Bart Hilterman lid Vva
Bart Hilterman
Gepensioneerd huisarts
Abcoude
Bart Schudel lid Vva
Bart Schudel
Gepensioneerd huisarts
Apeldoorn
Dick Willemse lid Vva
Dick Willemse
Gepensioneerd huisarts
s-Heerenberg
Jeanette Silvius lid Vva
Jeanette Silvius
Gepensioneerd huisarts
Nijmegen
Kees Koolbergen lid Vva
Kees Koolbergen
Gepensioneerd huisarts
Oudorp
Nelleke Gruiters lid Vva
Nelleke Gruijters
Gepensioneerd huisarts
Eindhoven
icoon Vva lid
Vacature
Gewezen deelnemers (M/V)
Icoon Vva lid
Vacature
Gewezen deelnemers (M/V)

Taken Vergadering van Afgevaardigden

De Vergadering van Afgevaardigden heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat u een goede en betrouwbare pensioenregeling heeft en houdt. Hierover vergaderen de afgevaardigden met de besturen van de vereniging en het fonds van Huisarts en Pensioen. Dit gaat niet alleen over de inhoud van de huidige pensioenregeling, maar ook over de strategie op langere termijn. Zo is op verzoek van de Vergadering van Afgevaardigden de pensioenregeling onlangs verbeterd met de toevoeging van het extra aanvullend wezenpensioen. De Vergadering van Afgevaardigden mag het bestuur van de vereniging gevraagd en ongevraagd advies geven.

Andere belangrijke taken zijn het aanstellen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de vereniging Huisarts en Pensioen. Het goedkeuren van de jaarrekening van de vereniging. En het geven van toestemming als de vereniging de uitvoeringsovereenkomst met het fonds wil wijzigen. En het verkiest de bestuursleden van het fonds Huisarts en Pensioen.

Verkiezingen

De leden van de BPV kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Vergadering van Afgevaardigden. En het zijn ook de leden van de BPV die de afgevaardigden kiezen. Uitzondering hierop zijn de gewezen deelnemers in de pensioenregeling. Zij kunnen wel lid zijn van de BPV, maar zijn niet verkiesbaar voor de VvA en mogen geen stem uitbrengen bij de verkiezingen. De afgevaardigden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal herkiesbaar. 

We kiezen een representatieve afspiegeling van alle huisartsen

De leden van de BPV zijn ingedeeld in zogeheten clusters. Deze indeling is het uitgangspunt voor een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende huisartsen in de VvA. Tijdens de verkiezingen voor de VvA kunt u een stem uitbrengen op een kandidaat uit uw eigen cluster

Over de vergaderingen

Gemiddeld komen de afgevaardigden vier keer per jaar bijeen. De bestuursleden van de BPV zijn bij de bijeenkomsten aanwezig, maar hebben geen stemrecht. Het bestuur van SPH mag bij de vergadering van de VvA aanwezig zijn.

Openbare vergadering

Eenmaal per jaar worden alle leden van de BPV uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Dan worden de jaarstukken van de BPV toegelicht en goedgekeurd. De aankondiging en uitnodiging voor de vergadering staat in 'Huisarts & Pensioen' en op deze website.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Wilt u precies weten wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VvA zijn? Lees dan de statuten van de BPV. Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar bpv@huisartsenpensioen.nl
Chat