Vergadering van Afgevaardigden

In de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) zitten in maximaal 27 huisartsen, zowel actief als gepensioneerd. Zij denken mee over de invulling van de pensioenregeling bij SPH.

De Vergadering van Afgevaardigden is het hoogste orgaan van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV).

Welke taken heeft de VvA?

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat u een goede en betrouwbare pensioenregeling heeft en houdt. Hierover vergaderen de afgevaardigden met het bestuur van de BPV en SPH. Dit gaat niet alleen over de inhoud van de huidige pensioenregeling, maar ook over de strategie op langere termijn. Zo is op verzoek van de Vergadering van Afgevaardigden de pensioenregeling onlangs verbeterd met de toevoeging van het extra aanvullend wezenpensioen. De Vergadering van Afgevaardigden mag het bestuur van de BPV gevraagd en ongevraagd advies geven.

Andere belangrijke taken zijn het aanstellen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de BPV. En het verkiezen van de bestuursleden van SPH. Het goedkeuren van de jaarrekening van de BPV. En het geven van toestemming als de BPV de uitvoeringsovereenkomst met SPH wil wijzigen.

Wilt u precies weten wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VvA zijn? Lees dan de statuten van de BPV.

Over de vergaderingen

Gemiddeld komen de afgevaardigden vier keer per jaar bijeen. De bestuursleden van de BPV zijn bij de bijeenkomsten aanwezig, maar hebben geen stemrecht. Het bestuur van SPH mag bij de vergadering van de VvA aanwezig zijn.

Openbare vergadering

Eenmaal per jaar worden alle leden van de BPV uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Dan worden de jaarstukken van de BPV toegelicht en goedgekeurd. De aankondiging en uitnodiging voor de vergadering staat in 'Huisarts & Pensioen' en op deze website.

Contact

Als lid van de BPV kunt u via de VvA uw vragen of opmerkingen kenbaar maken aan het bestuur van de BPV. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze dan via bpv@huisartsenpensioen.nl

Hoe worden de afgevaardigden gekozen?

Ook voor de VvA geldt: van, voor en door huisartsen De leden van de BPV kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Vergadering van Afgevaardigden. En het zijn ook de leden van de BPV die de afgevaardigden kiezen. Uitzondering hierop zijn de gewezen deelnemers in de pensioenregeling. Zij kunnen wel lid zijn van de BPV, maar zijn niet verkiesbaar voor de VvA en mogen geen stem uitbrengen bij de verkiezingen.

We borgen de continuïteit in kennis, kunde en ervaring

De afgevaardigden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal herkiesbaar. Om ervoor te zorgen dat we niet steeds met een geheel nieuwe samenstelling de VvA vormen, zijn er iedere twee jaar verkiezingen. Zodat steeds maximaal de helft van de VvA uit nieuwe afgevaardigden bestaat.

 

We kiezen een representatieve afspiegeling van alle huisartsen

De leden van de BPV zijn ingedeeld in zogeheten clusters. Deze indeling is het uitgangspunt voor een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende huisartsen in de VvA. Tijdens de verkiezingen voor de VvA kunt u een stem uitbrengen op een kandidaat uit uw eigen cluster

Sinds juni 2023 is de samenstelling van de Vergadering van Afgevaardigden als volgt:

Cluster 1
Cluster 1 vrijgevestigde huisartsen
Mevrouw Kanbier-Schneider Zoetermeer
Mevrouw Vente-den Besten Nieuwerkerk aan den IJssel
De heer Weimer Elst
De heer Haverkamp Breda
De heer Thiele Zalk
De heer Gimbel Heerhugowaard
De heer Aldewereld Velp
De heer Weijnen Weert
De heer Snieders Rotterdam
Cluster  1 waarnemend huisartsen
De heer Poelmann Amsterdam
de heer de Groot Arnhem
De heer Eurlings Schimmert
De heer Witteveen Utrecht
Mevrouw Assink Oegstgeest
Cluster 1 huisartsen in opleiding
Mevrouw Farih Leiden
Mevrouw van Wieten Rotterdam
De heer Kalantary Maastricht
Cluster 1 Huisarts in dienst van huisarts
De heer Wouters ‘s-Hertogenbosch
De heer De Boer Amsterdam
Cluster 2
Cluster 2 gewezen deelnemers (slapers)
vacature
vacature
Cluster 2 gepensioneerden
Mevrouw Gruijters Eindhoven
Mevrouw Meekes Nijmegen
De heer Schudel Apeldoorn
De heer Willemse s-Heerenberg
Mevrouw Silvius Nijmegen
De heer Koolbergen Oudorp
De heer Hiltermann Abcoude

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de Vergadering van Afgevaardigden door een e-mail te sturen naar bpv@huisartsenpensioen.nl
Chat