Vergadering van Afgevaardigden

In de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) zitten in totaal vijftig huisartsen, zowel actief als gepensioneerd. Zij denken mee over de invulling van de pensioenregeling bij SPH.

De Vergadering van Afgevaardigden is het hoogste orgaan van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV).

Welke taken heeft de VvA?

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat u een goede en betrouwbare pensioenregeling heeft en houdt. Hierover vergaderen de afgevaardigden met het bestuur van de BPV en SPH. Dit gaat niet alleen over de inhoud van de huidige pensioenregeling, maar ook over de strategie op langere termijn. Zo is op verzoek van de Vergadering van Afgevaardigden de pensioenregeling onlangs verbeterd met de toevoeging van het extra aanvullend wezenpensioen. De Vergadering van Afgevaardigden mag het bestuur van de BPV gevraagd en ongevraagd advies geven.

Andere belangrijke taken zijn het aanstellen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de BPV. En het verkiezen van de bestuursleden van SPH. Het goedkeuren van de jaarrekening van de BPV. En het geven van toestemming als de BPV de uitvoeringsovereenkomst met SPH wil wijzigen.

Wilt u precies weten wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VvA zijn? Lees dan de statuten van de BPV.

Over de vergaderingen

Gemiddeld komen de afgevaardigden vier keer per jaar bijeen. De bestuursleden van de BPV zijn bij de bijeenkomsten aanwezig, maar hebben geen stemrecht. Het bestuur van SPH mag bij de vergadering van de VvA aanwezig zijn.

Openbare vergadering

Eenmaal per jaar worden alle leden van de BPV uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Dan worden de jaarstukken van de BPV toegelicht en goedgekeurd. De aankondiging en uitnodiging voor de vergadering staat in 'Huisarts & Pensioen' en op deze website.

  • De openbare vergadering is op donderdag 16 juni van 15.30 – 16.00 uur.
  • De vergadering vindt plaats bij locatie Kas, De Bleek 13 in Woerden.
  • U kunt zich hiervoor aanmelden via bpv@huisartsenpensioen.nl

Contact

Als lid van de BPV kunt u via de VvA uw vragen of opmerkingen kenbaar maken aan het bestuur van de BPV. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze dan via bpv@huisartsenpensioen.nl

Hoe worden de afgevaardigden gekozen?

Ook voor de VvA geldt: van, voor en door huisartsen De leden van de BPV kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Vergadering van Afgevaardigden. En het zijn ook de leden van de BPV die de afgevaardigden kiezen. Uitzondering hierop zijn de gewezen deelnemers in de pensioenregeling. Zij kunnen wel lid zijn van de BPV, maar zijn niet verkiesbaar voor de VvA en mogen geen stem uitbrengen bij de verkiezingen.

We borgen de continuïteit in kennis, kunde en ervaring

De afgevaardigden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal herkiesbaar. Om ervoor te zorgen dat we niet steeds met een geheel nieuwe samenstelling de VvA vormen, zijn er iedere twee jaar verkiezingen. Zodat steeds maximaal de helft van de VvA uit nieuwe afgevaardigden bestaat.

 

We kiezen een representatieve afspiegeling van alle huisartsen

De leden van de BPV zijn ingedeeld in zogeheten clusters. Deze indeling is het uitgangspunt voor een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende huisartsen in de VvA. Tijdens de verkiezingen voor de VvA kunt u een stem uitbrengen op een kandidaat uit uw eigen cluster.

 

De vijftig afgevaardigden zijn als volgt verdeeld:

  • de vrijgevestigde huisartsen vormen cluster 1 t/m 6 en zijn verdeeld op basis van postcoderegio. De clusters 1, 3 en 5 kiezen vijf afgevaardigden. Cluster 2 kiest er vier, cluster 4 kiest er zes en cluster 6 kiest 3 afgevaardigden.
  • de huisartsen in dienstverband vormen het landelijke cluster 7 en kiezen drie afgevaardigden.
  • de waarnemend huisartsen vormen het landelijke cluster 8 en kiezen negen afgevaardigden
  • de gepensioneerden vormen het landelijke cluster 9 en kiezen tien afgevaardigden. Binnen de VvA hebben zij alleen een raadgevende stem.

Sinds juli 2019 is de samenstelling van de Vergadering van Afgevaardigden als volgt:

Cluster 1

Postcodegebieden 1000-1199, 1441-1499, 1500-2130, 2166-2199 en 2300-2490

Naam  Woonplaats
 Leen Gorissen Ter Aar
 Dick Koster Leiden
 Jos Kuilboer Sint Maartensbrug
 Leo Neijssen Alphen aan den Rijn

Cluster 2

Postcodegebieden 1200-1440, 2131-2165 en 3400-4299

Naam Woonplaats
 Jaap Boersma Lexmond 
Peter van Liere Utrecht
 Wouter Klappe Almere
vacature  

Cluster 3

Postcodegebieden 2200-2299, 2491-2498, 2500-3399 en 4300-4699

Naam Woonplaats
 Bart Braken Giessenburg
 Sander Gransjean Pijnacker
 Marion Vrouwenvelder Rijnsburg
 Paul Stigter Vlaardingen
 vacature  

Cluster 4

Postcodegebieden 4700-6499

Naam Woonplaats
 Kees van Jaarsveld  St. Oedenrode
 Carlijn Laauwen Breda 
 Cees Mosch Vierlingsbeek
Marcel van Tiel Venray
Ruud Weijnen Weert
 vacature  

Cluster 5

Postcodegebieden 6500-7799 en 8000-8199

Naam Woonplaats
Bas Aldewereld Velp
Albert van der Krabben Oldenzaal
Bernhard Kral Almelo
Rob Vrenken Enschede

Cluster 6

Postcodegebieden 7800-7999 en 8200-9999

Naam Woonplaats
Theo Bakker Abbega
Herbert Barkema Havelte
vacature  
Cluster 7 (HIDHA's)
Naam  Woonplaats
Tom de Bont Rosmalen
mevrouw L. Boelman (toehoorder) Zeist
vacature  

Cluster 8 (Waarnemers)
Naam Woonplaats
Marloes Bosker - van Rossum Rozendaal
Jurriaan Doets Heemstede
Jeroen Eurlings Amsterdam
Wouter Schmit Jongbloed Delft
Ruben te Grotenhuis Zevenaar
Menno Slot Roden
Stefan Snieders Rotterdam
Charlotte Willemse Nijmegen
Tibor Poelmann Schimmert
De heer M. de Groot (toehoorder) Arnhem
Mevrouw N. den Haan (toehoorder) Beek en Donk

Cluster 9 (Huisartsen in opleiding)
Naam Woonplaats
Pieter Walstock Utrecht
Luuk Wouters ‘s-Hertogenbosch
Aafke van Merle Utrecht

Cluster 10 (Gepensioneerde)
Naam Woonplaats
Bop Dijkstra Monnickendam
Gerrit Eising Giethoorn
Hylke Gjaltema Surhuisterveen
Peter Heukels Den Ham
Henri Nijhof Utrecht
Jan Schipper Leek
Jaap Schreuder Malden
Paul van de Vijver Purmerend
Garbrand Wiersema Laren
Dick Willemse s-Heerenberg

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de Vergadering van Afgevaardigden door een e-mail te sturen naar bpv@huisartsenpensioen.nl
Chat