Het BPV bestuur

Het bestuur van de BPV bestaat uit zes leden
De bestuursleden van de BPV worden benoemd en ontslagen door de Vergadering van Afgevaardigden. Eén bestuurslid is benoemd namens de gepensioneerden, overige bestuursleden zijn een afspiegeling van het ledenbestand.

Het bestuur van de BPV legt jaarlijks verantwoording af middels het jaarverslag

De bestuursleden van de BPV worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn twee maal herkiesbaar.

Het BPV-bestuur bestaat uit:

Debby van Sleeuwen
Debby van Sleeuwen

Voorzitter BPV

Michiel van Halteren
Michiel van Halteren

Secretaris & penningmeester

Corrine Colette
Corinne Collette

Bestuurslid BPV

Sander Gaal
Sander Gaal

Bestuurslid BPV

Ruben te Grotenhuis
Ruben te Grotenhuis
Bestuurslid BPV
Daan Caron
Daan Caron
Bestuurslid BPV
Chat