Het BPV bestuur

Het bestuur van de BPV bestaat uit zes leden
De bestuursleden van de BPV worden benoemd en ontslagen door de Vergadering van Afgevaardigden. Eén bestuurslid is benoemd namens de gepensioneerden, overige bestuursleden zijn een afspiegeling van het ledenbestand.

Het bestuur van de BPV legt jaarlijks verantwoording af middels het jaarverslag

De bestuursleden van de BPV worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn twee maal herkiesbaar.

Het BPV-bestuur bestaat uit:

Debby van Sleeuwen BPV bestuur
Debby van Sleeuwen

Voorzitter BPV

Ruben te Grotenhuis BPV bestuur
Ruben te Grotenhuis
Secretaris & penningmeester
Corrine Colette BPV bestuur
Corinne Collette

Bestuurslid BPV

Daan Caron BPV bestuur
Daan Caron
Bestuurslid BPV
Sander Gaal BPV bestuur
Sander Gaal

Bestuurslid BPV

Chat