Hoe behartigt de BPV uw belangen?

Als lid van de BPV krijgt u zeggenschap over en invloed op uw pensioenregeling. 

De BPV kent gewone leden en buitengewone leden
Gewone leden zijn de huisartsen die actief deelnemen aan de pensioenregeling, door het opbouwen van pensioen. Buitengewone leden zijn de huisartsen die nu met pensioen zijn. En de huisartsen die pensioen hebben opgebouwd, maar nu geen deelnemer meer zijn in de pensioenregeling van SPH. Dit zijn gewezen deelnemers.

Elk cluster neemt deel aan de Vergadering van Afgevaardigden
Ieder cluster kiest zelf wie van hun leden het cluster vertegenwoordigt in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).  

Chat