Hoe behartigt de BPV uw belangen?

Als lid van de BPV krijgt u zeggenschap over en invloed op uw pensioenregeling. 

De BPV kent gewone leden en buitengewone leden
Gewone leden zijn de huisartsen die actief deelnemen aan de pensioenregeling, door het opbouwen van pensioen. Buitengewone leden zijn de huisartsen die nu met pensioen zijn. En de huisartsen die pensioen hebben opgebouwd, maar nu geen deelnemer meer zijn in de pensioenregeling van SPH. Dit zijn gewezen deelnemers.

De leden worden ingedeeld in zogeheten clusters
Om te komen tot een representatieve afspiegeling van de diverse groepen die lid zijn van de BPV werken we met clusters. De vrijgevestigd huisartsen zijn ingedeeld in zes regionale clusters, op basis van postcode. De huisartsen in dienstverband, waarnemend huisartsen en de gepensioneerden vormen ieder één landelijk cluster. En de gewezen deelnemers horen bij het cluster waar ze ingedeeld zouden worden als ze actief deelnemer zouden zijn. Maar dan zonder stemrecht.

Werkt u als vrijgevestigd huisarts maar ook in loondienst of als waarnemer? Dan mag u zelf kiezen bij welk cluster u hoort.

Elk cluster neemt deel aan de Vergadering van Afgevaardigden
Ieder cluster kiest zelf wie van hun leden het cluster vertegenwoordigt in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).  

Chat