Aanmelden BPV

Neemt u deel aan de pensioenregeling van SPH, dan bent u niet automatisch lid van de BPV. U moet zich hiervoor apart aanmelden. Wilt u dat uw pensioenbelangen zo goed mogelijk worden behartigd? Word dan lid van de BPV. Het lidmaatschap is kosteloos en eenvoudig. Gebruik hiervoor de BPV-antwoordkaart.

Uw aanmelding kunt u sturen naar bpv@huisartsenpensioen.nl, of per post:

BPV huisartsen
Antwoordnummer 7022
3970 TA Driebergen

Een postzegel is niet nodig.

U hoeft zich maar één keer aan te melden bij de BPV. Uw lidmaatschap loopt gewoon door als u verandert van status. Zoals van huisarts in dienstverband naar vrijgevestigd of naar gepensioneerd.

Heeft u vragen over de BPV of over het lidmaatschap?
Neemt u dan gerust contact op met bpv@huisartsenpensioen.nl

Heeft u een vraag aan het bestuur van de BPV of uw afgevaardigde in de BPV?
Neem dan contact op met de Vergadering van Afgevaardigden. Zij vertegenwoordigen u. U kunt uw vraag mailen naar bpv@huisartsenpensioen.nl.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?
Stuur u uw opzegging dan voor 1 oktober per mail naar bpv@huisartsenpensioen.nl , om het volgende jaar geen lid meer te zijn van de BPV. Opzeggingen dienen voorzien te zijn van uw volledige naam (indien van toepassing ook meisjesnaam), adresgegevens en geboortedatum. Zonder deze gegevens kunnen wij een opzegging niet in behandeling nemen.

Chat