Hoe huisartsen samen zorgen voor hun pensioen

16 mei 2023
20230516 Hoe huisartsen samen zorgen voor hun pensioen
De Wet toekomst pensioenen gaat in per 1 juli 2023. Deze wet vernieuwt het pensioenstelsel in Nederland en is dus ook belangrijk voor het huisartsenpensioen. Wat bepalen huisartsen zelf? En wordt het eigenlijk beter?

Huisartsen zorgen samen voor hun pensioen

Om ooit te kunnen stoppen met werken, zetten huisartsen tijdens hun carrière maandelijks geld opzij. Dit doen ze samen met alle collega-huisartsen. Omdat het verplicht is, en omdat het voordelen met zich meebrengt. Zo bepalen huisartsen samen waar ze voor betalen en hoe solidair ze zijn met elkaar. Ze dragen samen de risico’s die ze in hun eentje niet willen of kunnen dragen en profiteren van schaalvoordeel bij bijvoorbeeld de beleggingen.  

De Beroepspensioenvereniging Huisartsen, de BPV, bepaalt de inhoud van de pensioenregeling. Huisartsen in opleiding en in dienstverband, waarnemende, vrijgevestigde en gepensioneerde huisartsen vormen samen de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). Zij vergaderen en nemen besluiten over hun pensioenregeling. De BPV laat die pensioenregeling uitvoeren door Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, SPH.

Huisartsen bepalen zo in grote mate zelf hoe hun pensioen is geregeld. Zo is er bijvoorbeeld recent een knelpunt opgelost bij de premieberekening van beginnende waarnemend huisartsen met sterk wisselende inkomens. En later dit jaar wordt een aanpassing gedaan om de regeling beter te laten passen bij zwangere huisartsen. 

Op dit moment vinden verkiezingen voor nieuwe VvA-leden plaats. Lees hier meer.

Beleggen voor pensioen

Een grote stap die in veel pensioenregelingen in Nederland nog gemaakt moet worden als de nieuwe wetgeving straks ingaat, is de stap naar een premieregeling. In een premieregeling zijn geen afspraken over de hoogte van het pensioen later, maar over de premie nu. De hoogte van het latere pensioen is onzekerder. Huisartsen hebben deze stap al gezet per 2022; de premie die wordt ingelegd, wordt na aftrek van risicopremies en kosten belegd.

SPH heeft formeel als taak om dat beleggen vorm te geven. Om ervoor te zorgen dat het beleggingsbeleid aansluit op de voorkeuren van de huisartsen, doen we veel onderzoek. Iedere twee jaar met een vragenlijst onder alle deelnemers, en meerdere keren per jaar met rondetafelgesprekken. Het beleggingsbeleid wordt daar voortdurend op aangepast. Over sommige dingen zijn huisartsen het eens – bijvoorbeeld niet beleggen in tabak. Over andere dingen zijn zij verdeeld – bijvoorbeeld over beleggen in fossiel.

Geef u op voor onze digitale nieuwsbrief over (maatschappelijk verantwoord) beleggen.

Vooruitkijken en keuzes maken

Of het pensioen onder de nieuwe wetgeving beter wordt, weten we niet. Het is en blijft namelijk onzeker hoeveel pensioen iedereen later krijgt, omdat dat afhankelijk is van economische omstandigheden die we niet kunnen voorspellen. We doen ons best om op ieder moment te voorzien in duidelijke en eerlijke informatie. De nieuwe wetgeving brengt wel keuzes met zich mee die gevolgen hebben voor het pensioen, en geeft de kans om het pensioen nog beter te laten aansluiten op de huisarts van nu. Binnenkort vindt een groot onderzoek plaats om van alle huisartsen de actuele wensen en behoeften goed in kaart te brengen. U krijgt hierover bericht.

De huisartsen in de VvA en BPV gaan zich in de nieuwe pensioenwet verdiepen en keuzes maken, rekening houdend met de uitkomsten van het behoeftenonderzoek. De nieuwe wet en de wijzigingen die daarbij horen staan de komende jaren dan ook prominent op het programma. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan houden we u daarvan op de hoogte, via onze website en de Huisarts&Pensioen.
 
Chat