Historie

Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) werd opgericht in 1973. Aan de oprichting van het pensioenfonds is veel vooraf gegaan. Daarom hier enige achtergrond over uw pensioenfonds.

Waarom een gezamenlijke pensioenregeling?
Vroeger was het voor huisartsen vaak niet eenvoudig om zelf een goede oudedagsvoorziening op te bouwen. De uitkeringen uit lijfrentes en andere spaarproducten bleken aan het eind van de rit vaak minder op te brengen dan was voorspeld. En het zelf beleggen op de beurs kende veel risico's en leidde dikwijls tot teleurstelling.

Verder kon de huisarts in die tijd bij het overdragen van de praktijk nog een goodwillsom bedingen van een opvolger. En deze gebruiken om verder van te leven. Maar in veel gevallen betekende pensionering een forse terugval in inkomen. Veel huisartsen bleven hierdoor langer doorwerken dan eigenlijk verantwoord was.

Daarnaast ontstonden er vaak problemen wanneer een huisarts arbeidsongeschikt werd of vroegtijdig overleed. Meestal was de huisarts kostwinner van een gezin en als het gezinsinkomen afnam, of helemaal stopte, bleven weduwe en wezen vaak achter met weinig financiële mogelijkheden.

De oprichting van SPH
Eind jaren zestig heeft de toenmalige voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) - de heer J.F.A. van Rijn - veel energie gestoken in het organiseren van een gezamenlijke pensioenvoorziening. Om met pensioen te kunnen en voor een pensioen voor de partner en kinderen na overlijden van de huisarts.

In opdracht van de LHV ontwierp een technische commissie een eerste blauwdruk van een pensioenregeling voor huisartsen. Er volgde nog een lang traject van overleg en verdere verfijning van de regeling tot uiteindelijk in 1973 de oprichting van SPH een feit was. Dit was een pensioenfonds voor vrijgevestigd huisartsen.

Onze organisatie anno nu
Sinds de oprichting in 1973 zijn er de volgende grote veranderingen binnen de organisatie geweest:

2006 - oprichting van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV).
2007 - huisartsen in dienstverband gaan deelnemen in de pensioenregeling van SPH.
2009 - waarnemend huisartsen gaan deelnemen in de pensioenregeling van SPH.

Chat