Het bestuur

Het bestuur vormt het centrale orgaan binnen SPH. Het bestuur bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer van het fonds.

Het bestuur voert op verzoek van de BPV huisartsen een pensioenregeling uit voor huisartsen en legt hierover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

In zijn taken krijgt het SPH-bestuur ondersteuning vanuit het bestuursbureau.

Het bestuur laat zich verder ondersteunen door een team van externe adviseurs op juridisch, notarieel, fiscaal, actuarieel en accountancy gebied. Wat betreft het vermogensbeheer, pensioenbeheer, communicatie, risk en audit wordt het bestuur geadviseerd door een viertal commissies waarin onder andere externe deskundigen zitting hebben.

Per 1 september 2023 bestaat het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen uit:

• Johan Reesink (oud-huisarts en interim voorzitter)

• Pieter de Graaf (uitvoerende bestuurder)

• Daniëlle van Veen (uitvoerende bestuurder)

• Nick Blok (huisarts en niet-uitvoerende bestuurder)

• Kees Esser (oud-huisarts en niet-uitvoerende bestuurder)

• Michiel van Halteren (huisarts en niet-uitvoerende bestuurder)

• Christine Lindeboom (huisarts en niet-uitvoerende bestuurder)

In de komende bijeenkomst van de Vergadering van Afgevaardigden zal de benoeming van Caroline Wisselink (uitvoerende bestuurder) ter stemming worden gebracht. De rol van voorzitter is voorzien voor Nery Anderson; zij is reeds benoemd maar kan pas benoemd worden na het afronden van haar huidige werkzaamheden.

Chat