Het bestuur

Het bestuur vormt het centrale orgaan binnen SPH. Op verzoek van de BPV Huisartsen voeren zij een pensioenregeling uit voor huisartsen en legt hierover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur stelt het beleid vast en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer van het fonds. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en bijgestaan door adviseurs, onder meer op juridisch en actuarieel vlak en op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement.

Per 1 oktober 2023 bestaat het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen uit: 

Niet-uitvoerende bestuurders

Nery Anderson niet-uitvoerend bestuurslid
Nery Anderson

Onafhankelijk voorzitter

Christine Lindeboom niet-uitvoerend bestuurslid
Christine Lindeboom

Huisarts en niet-uitvoerende bestuurder

Kees Esser niet-uitvoerend bestuurslid
Kees Esser

Gepensioneerd huisarts en niet-uitvoerende bestuurder

Michiel van Halteren niet-uitvoerend bestuurslid
Michiel van Halteren

Huisarts en niet-uitvoerende bestuurder

Nick Blok niet-uitvoerend bestuurslid
Nick Blok
Huisarts en niet-uitvoerende bestuurder

Uitvoerende bestuurders

Caroline Wisselink uitvoerend bestuurslid
Caroline Wisselink

Uitvoerende bestuurder

Danielle van Veen uitvoerend bestuurslid
Daniƫlle van Veen

Uitvoerende bestuurder

Pieter de Graaf uitvoerend bestuurslid
Pieter de Graaf

Uitvoerende bestuurder

Chat