Visie SPH op impactbeleggen: zorgvastgoed

SPH wil op haar kernthema Gezondheid een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. SPH investeert daarom in een zorgvastgoedfonds dat onder meer eerstelijnszorgcentra in Nederland financiert.

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast blijkt het financieren van eerstelijns zorg- en behandelcentra door zorgaanbieders complex. Door te investeren in kwalitatief hoogwaardig en duurzaam zorgvastgoed levert SPH een bijdrage aan de beschikbaarheid van goede en betaalbare zorg in Nederland. Hiermee geven we invulling aan een van de prioriteitsthema’s binnen ons duurzaamheidsbeleid: gezondheid.

Ons zorgvastgoed in cijfers

  • belegd vermogen SPH in het zorgvastgoedfonds: 83 miljoen
  • aantal objecten: 19 in Nederland, waarvan 12 eerstelijnszorgcentra
  • gemiddeld rendement zorgvastgoedfonds: 6%
zorgvastgoed icoon

Wat doet het zorgvastgoedfonds?

Het zorgvastgoedfonds opereert onafhankelijk van SPH. SPH investeert in het zorgvastgoedfonds, maar belegt dus niet rechtstreeks in het zorgvastgoed. Het zorgvastgoedfonds koopt, bouwt en/of verbouwt zorgvastgoed en verhuurt deze panden vervolgens. De huurinkomsten vormen, na aftrek van kosten, het rendement voor het pensioenfonds. Gezien de vaak langlopende huurcontracten is het risico beperkt. Het vastgoedfonds investeert alleen in objecten in het lagere en midden-huursegment.

Het zorgvastgoed in onze portefeuille bestaat uit 3 categorieën:

1. Zorg- en behandelcentra
Zorgcentra bieden ruimte aan een breed scala aan eerstelijnszorgaanbieders waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en apotheken.

2. Beschermd wonen
Deze woon-zorgcomplexen bieden huisvesting aan ouderen met een zorgbehoefte die zelfstandig willen wonen. Er wordt een combinatie van zorg, dienstverlening en welzijn aangeboden.

3. Verpleegcomplexen
Verpleegcomplexen richten zich op mensen met een intensieve zorgbehoefte. Bijvoorbeeld oudere mensen met een ernstige psychogeriatrische en/of somatische aandoening.

De beheerders van het vastgoedfonds beoordelen alle (potentiële) objecten op duurzaamheid op basis van verschillende aspecten.

  • kwaliteit van zorg - voldoet het zorgvastgoed aan de zorgbehoefte
  • energie - hoe energiezuinig is een object?
  • milieu - kan het gebruik van grondstoffen beperkt worden?
  • gezondheid - hoe is het gesteld met de kwaliteit van het indoor klimaat?

Potentiële investeringen worden op basis van bovenstaande criteria beoordeeld. Vervolgens wordt op basis van geschikte panden een geografisch goed gespreide portefeuille samengesteld.

Wat is impactbeleggen?

Impactbeleggingen zijn beleggingen die naast een financiële doelstelling ook een concreet meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. Dit zijn vaak niet-beursgenoteerde investeringen. Impactbeleggingen zijn vaak geen reguliere beleggingsproducten en komen daardoor minder snel naar voren bij selectieprocedures voor vermogensbeheerders en producten.

Chat