Visie SPH op de tabaksindustrie

SPH belegt niet in bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit de productie, handel of distributie van tabak en/of tabaksproducten. Per 1 september hebben we voor aandelen deze drempel verlaagd naar 0%.

Dit zijn bedrijven die zelf tabak verbouwen of tabaksproducten verwerken of produceren, of bedrijven die betrokken zijn bij tabakshandel of verkoop van tabak of tabaksproducten, zoals supermarkten. In onze uitsluitingenlijst staat welke bedrijven SPH uitsluit. Er staan nu (1 juni 2021) 114 bedrijven op die we uitsluiten wegens betrokkenheid bij tabak. De lijst wordt ieder half jaar geüpdatet.

icoon tabaksindustrie

Wanneer belegt SPH niet in een bedrijf?

In sommige gevallen belegt SPH niet in een bepaald bedrijf. Lees hieronder meer.

Tabaksproductie

SPH sluit bedrijven uit van beleggingen als de omzet voor meer dan 10% afkomstig is uit de productie van sigaretten, sigaren, snuiftabak of pijptabak. Per 1 september hebben we voor aandelen deze drempel verlaagd naar 0%

Distributie en diensten

SPH sluit bedrijven uit van beleggingen als de omzet voor meer dan 10% afkomstig is uit de handel in of marketing en promotie van sigaretten, sigaren, snuiftabak of pijptabak. Per 1 september hebben we voor aandelen deze drempel verlaagd naar 0%.

Ambitie

SPH is van plan de drempel bij de overige beleggingscategorieën ook op korte termijn te verlagen naar 0%

Waarom belegt SPH hier niet in?

Tabak is schadelijk voor de mens en maatschappij en past daarom niet bij de normen en waarden van SPH en haar deelnemers:

  • richt geen schade aan
  • help mensen en draag bij aan de maatschappij

Tabak draagt bovendien niet positief bij aan de kernthema’s van SPH – Gezondheid (deelthema: preventie en verslaving) en Klimaat (deelthema: leefomgeving). SPH denkt geen positieve verandering te kunnen bewerkstelligen met bijvoorbeeld een dialoog met deze bedrijven: tabak is en blijft slecht voor de gezondheid.

Roken is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden of overlijden. In Nederland overlijden elk jaar bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken.Een roker leeft gemiddeld 5 tot 10 jaar korter dan een niet-roker, zo stelt het RIVM.

Wanneer belegt SPH wel in een bedrijf?

SPH kan beleggen in bedrijven die tabak én andere gewassen verbouwen. In ontwikkelingslanden verbouwen bedrijven naast tabak namelijk vaak ook andere gewassen. Als hun omzet voornamelijk uit die andere gewassen afkomstig is, dan kan SPH hier wel in beleggen. Ook kan SPH nog beleggen in bedrijven die hun omzet voor een klein deel halen uit de verkoop van tabak of tabaksproducten.

SPH verwacht van deze bedrijven – net als van alle bedrijven waarin SPH belegt - dat ze de nationale en internationale regels naleven. Uitgangspunt daarbij zijn de OESO-richtlijnen. Dit betekent dat wij verwachten dat bedrijven zich houden aan onze criteria voor verantwoord ondernemen. Als zij dat nog niet doen, zet SPH andere middelen in om ze te stimuleren dat alsnog te doen. We kunnen in dialoog gaan met een bedrijf of stemmen op aandeelhoudersvergadering.

Chat