Richtlijnen en convenanten

SPH volgt de wettelijke verplichtingen op het gebied van MVB, maar onderschrijft daarnaast verschillende (internationale) richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

UN Global Compact

De UN Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties met als doel bedrijven wereldwijd aan te moedigen een ESG-beleid te ontwikkelen en daarover te rapporteren. Dat doet SPH jaarlijks.

Principles for Responsible Investment

Daarnaast hebben we de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. Zes jaar na de start van de UN Global Compact zijn voor institutionele beleggers de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (PRI) geïntroduceerd. Eind 2016 hebben 1600 institutionele beleggers - waaronder SPH - deze richtlijnen ondertekend. Beleggers willen met het ondertekenen van deze richtlijnen een positieve bijdrage leveren aan het milieu, de maatschappij en goed bestuur (Environment, Social, Governance). SPH rapporteert hier jaarlijks over.

Uitsluitingsbeleid

Wij baseren ons uitsluitingsbeleid voor staatsobligaties op het sanctie- en embargobeleid van de Verenigde Naties. Voor zakelijke waarden - zoals aandelen en vastgoed - baseren wij ons op de Nederlandse wet- en regelgeving. Door ons beleid zoveel mogelijk af te stemmen op het raamwerk van de Verenigde Naties, hanteert SPH een consistent, controleerbaar en breed gedragen beleidskader voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Sustainable Development Goals

Ook volgt SPH de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. Lees meer over SDG's van de Verenigde Naties op sdgnederland.nl.

IMVB-convenant

In 2014 adviseerde de Sociaal Economische Raad (SER) om per bedrijfssector met alle betrokkenen een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-convenant (IMVB-convenant) af te sluiten. Een voorbeeld hiervan is het convenant voor duurzame kleding en textiel. Vele sectoren moeten zo’n convenant nog opstellen. Bij onze beleggingen kijken wij of een bedrijf een convenant heeft ondertekend en daar ook invulling aan geeft.

Chat