Eerder opgebouwd pensioen en toeslag

Veel SPH-deelnemers hebben ook tot en met 31 december 2021 pensioen opgebouwd in de oude pensioenregeling. Dat pensioen blijft gewoon bestaan. Op uw Uniform Pensioenoverzicht  en in de Mijn pensioen kunt u zien hoeveel pensioen u in de oude regeling heeft opgebouwd voor uzelf en voor uw partner en kinderen.

Toeslagverlening

Wij proberen uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dit geldt voor pensioen dat u voor 2022 opbouwde in de oude regeling, voor pensioen dat na uw 58e is omgezet in stabiel pensioen, en voor pensioen dat wij uitkeren. Een verhoging noemen wij ‘toeslagverlening’. U krijgt alleen een toeslag als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Toeslagen zijn dus voorwaardelijk en geen recht. Deze voorwaardelijke toeslagverlening is niet van toepassing op pensioenkapitaal dat u vanaf 2022 opbouwt.

Ingegaan aanvullend partnerpensioen en extra aanvullend wezenpensioen verhogen wij elk jaar met 2%, tenzij het pensioen daardoor hoger wordt dan fiscaal maximaal is toegestaan. In dat geval verhogen wij deze ingegane pensioenen tot dit fiscale maximum.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen dat wij uitkeren heeft een onvoorwaardelijke toeslag. Dit pensioen verhogen wij elk jaar met 2%.

Het pensioen uit waardeoverdracht vóór 1 januari 2021 wordt ook onvoorwaardelijk verhoogd. Met minimaal 2,25% voor pensioen uit waardeoverdracht tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2021. En met minimaal 3,75% voor pensioen uit waardeoverdracht voor 1 januari 2015.

Het bestuur van SPH beslist elk jaar over de hoogte van de toeslag

Of het bestuur een toeslag toekent hangt af de financiële positie van SPH. Bij het besluit weegt het bestuur de belangen van alle deelnemers zorgvuldig af.

SPH heeft de afgelopen vijf jaar de volgende toeslagen toegekend:

Datum toeslag Hoeveel toeslag? Stijging v/d prijzen
1-1-2022  3,07%  2,70%
1-1-2021  1,41% 1,30%
1-1-2020  2,00%  2,60%
1-1-2019   3,10%  1,70%
1-1-2018  2,79%  1,40%

Als de dekkingsgraad van SPH op het huidige niveau blijft, dan verwachten we uw pensioen de komende 5 jaar met ongeveer 3% per jaar te kunnen verhogen.

Chat