Wijziging in wijze van beroepsuitoefening

Het is belangrijk dat wij weten hoe u werkt als huisarts. Dit heeft namelijk gevolgen voor het opbouwen van uw pensioen en de premie die u betaalt. Daarom vragen wij u een wijziging in de wijze waarop u als huisarts werkt altijd zo snel mogelijk door te geven.

Welk formulier moet u invullen, ondertekenen en opsturen naar ons?

Welk formulier wij van u nodig hebben, hangt af van de wijziging. Hieronder vindt u per situatie het formulier dat u moet invullen.

Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, ontvangt u van ons een brief. In deze brief leggen wij u uit hoe uw pensioen er uitziet na de wijziging. En wat dat betekent voor uw premie.

Let op: Als u wijzigt van wijze van beroepsuitoefening, kan het zijn dat uw premie te hoog is ten opzichte van uw huidige inkomen. Wij gaan namelijk altijd uit van uw winst uit onderneming van drie jaar geleden. Geldt dit voor u? Vraag dan een verlaging aan van uw pensioenpremie.

Correspondentieadres
Het ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier kunt u opsturen naar:

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen
Postbus 350
3700 AJ Zeist