Uw situatie verandert

Om uw pensioen goed te kunnen regelen, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig en moeten wij uw situatie kennen. Als daar veranderingen in zijn, moet u ons dat doorgeven. Hieronder staat om welke gegevens of situaties het gaat.

Wat moeten wij weten over uw werksituatie?

De hoogte van uw inkomen
De hoogte van uw inkomen bepaalt hoe hoog uw pensioen wordt en hoeveel premie u daarvoor moet betalen. Werkt u als vrijgevestigd of waarnemend huisarts, dan vragen wij u elk jaar uw winst door te geven. U kunt dit doen via de MijnOmgeving van onze website. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever ons uw inkomen doorgeven.

U gaat meer of minder uren werken
Het aantal uren dat u werkt, bepaalt hoe hoog uw pensioen wordt en hoeveel premie u daarvoor moet betalen. Elk jaar vragen wij u of u parttime of fulltime werkt. Fulltime is 1750 uur per jaar. U kunt dit doorgeven via de Mijnomgeving van onze website. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever doorgeven of u parttime of fulltime werkt.
Meer weten over wat parttime of fulltime werken met uw pensioenpremie en pensioen doet.

De wijze waarop u als huisarts werkt verandert
U kunt als vrijgevestigde of als waarnemend huisarts werken. Maar ook in loondienst of binnen een BV waarvan u directeur groot aandeelhouder bent (DGA). De wijze waarop u als huisarts werkt, bepaalt de manier waarop u pensioen opbouwt. Als dit verandert, dan moeten wij dat weten.
Meer weten over deze verandering. Lees meer over deze wijziging.

Uw organisatie of werkgever verhuist
Als het adres van uw organisatie wijzigt, moeten wij dit weten. Dit doet u eenvoudig met het wijzigingsformulier ‘Vrijgevestigde of waarnemende huisarts’. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever de verhuizing doorgeven.

U bent arbeidsongeschikt geworden
Arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen voor uw pensioen. Daarom heeft uw pensioenregeling voorzieningen voor als u arbeidsongeschikt bent. Om voor die voorzieningen in aanmerking te komen, moet u melden dat u arbeidsongeschikt bent. Meer over arbeidsongeschiktheid.

U stopt als huisarts
Als u uw praktijk beëindigt of stopt met werken als huisarts moet u ons dat melden binnen een maand nadat u stopt. Meld ons dat u gaat stoppen als huisarts met het wijzigingsformulier ‘Vrijgevestigde of waarnemende huisarts’. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever doorgeven dat u stopt. Meer weten over stoppen als huisarts.

Wat moeten wij weten over uw privé situatie?

U heeft een afwijkend correspondentieadres of een adres in het buitenland
Wilt u onze post op een ander adres dan uw woonadres ontvangen? Of gaat u in het buitenland wonen? Of verhuizen vanuit het buitenland naar een ander adres in dit land of een ander land buiten Nederland? Meld ons dit met het wijzigingsformulier ‘Vrijgevestigde of waarnemende huisarts’. Of het wijzigingsformulier ‘Huisartsen in dienstverband’. Meer over pensioen in het buitenland.

U gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen
Uw partner kan alleen aanspraak maken op een partnerpensioen na uw overlijden als u uw partner heeft aangemeld. Daarom moet u het melden als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Dit doet u met het wijzigingsformulier ‘Vrijgevestigde of waarnemende huisarts’. Of het wijzigingsformulier ‘Huisartsen in dienstverband’.

Voor samenwonen geldt dat uw partner alleen aanspraak kan maken op een partnerpensioen als u met hem of haar een notarieel samenlevingscontract heeft. Deze moet u meesturen naar ons. Meer over trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan of samenwonen.

U gaat scheiden of uit elkaar
Scheiden of uit elkaar gaan, kan grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom willen wij dit altijd weten. Meld ons dat u gaat scheiden of uit elkaar gaat met het wijzigingsformulier ‘Vrijgevestigde of waarnemende huisarts’. Of het wijzigingsformulier ‘Huisartsen in dienstverband’. Meer over scheiden.

U overlijdt en woont in het buitenland
Dan moet uw partner of kind uw overlijden bij ons melden. Dit kan telefonisch via 030 - 277 96 40 of per e-mail naar advies@huisartsenpensioen.nl. Woont u in Nederland? Dan krijgen wij uw overlijden automatisch door en nemen dan contact met uw nabestaanden op.

Heeft u vragen?

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met onze afdeling Pensioenbeheer. Wij helpen u graag!

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 - 277 96 40 of per e-mail advies@huisartsenpensioen.nl.