Uw situatie verandert

Om uw pensioen goed te kunnen regelen, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig en moeten wij uw situatie kennen. Als daar veranderingen in zijn, moet u ons dat doorgeven. Hieronder staat om welke gegevens of situaties het gaat.

Wat moeten wij weten over uw werksituatie?

De hoogte van uw inkomen bepaalt hoe hoog uw pensioen wordt en hoeveel premie u daarvoor moet betalen. Werkt u als vrijgevestigd of waarnemend huisarts, dan vragen wij u elk jaar uw winst door te geven. U kunt dit doen via de MijnOmgeving van onze website. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever ons uw inkomen doorgeven.

Het aantal uren dat u werkt, bepaalt hoe hoog uw pensioen wordt en hoeveel premie u daarvoor moet betalen. Elk jaar vragen wij u of u parttime of fulltime werkt. Fulltime is 1750 uur per jaar. U kunt dit doorgeven via de Mijnomgeving van onze website. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever doorgeven of u parttime of fulltime werkt. 

Meer weten over wat parttime of fulltime werken met uw pensioenpremie en pensioen doet.

U kunt als vrijgevestigde of als waarnemend huisarts werken. Maar ook in loondienst of binnen een BV waarvan u directeur groot aandeelhouder bent (DGA). De wijze waarop u als huisarts werkt, bepaalt de manier waarop u pensioen opbouwt. Als dit verandert, dan moeten wij dat weten. Lees meer.

Als het adres van uw organisatie wijzigt, moeten wij dit weten. Dit doet u eenvoudig met het wijzigingsformulier ‘Gegevens werkgever’. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever de verhuizing doorgeven.

Arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen voor uw pensioen. Daarom heeft uw pensioenregeling voorzieningen voor als u arbeidsongeschikt bent. Om voor die voorzieningen in aanmerking te komen, moet u melden dat u arbeidsongeschikt bent. Meer over arbeidsongeschiktheid.

Als u uw praktijk beëindigt of stopt met werken als huisarts moet u ons dat melden binnen een maand nadat u stopt. Werkt u in loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA)? Dan moet uw werkgever doorgeven dat u stopt. Meer weten over stoppen als huisarts.

Wat moeten wij weten over uw privé situatie?

Wilt u onze post op een ander adres dan uw woonadres ontvangen? Of gaat u in het buitenland wonen? Of verhuizen vanuit het buitenland naar een ander adres in dit land of een ander land buiten Nederland? Dan moet u ons dat melden. Meer over pensioen in het buitenland

Als u verhuist binnen Nederland hoeft u dit niet aan ons te melden. Die gegevens ontvangen we automatisch vanuit de basisadministratie personen (BPR) nadat u de verhuizing hebt gemeld bij de gemeente.

Uw partner kan alleen aanspraak maken op een partnerpensioen na uw overlijden als u uw partner heeft aangemeld. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij door via de gemeente. Als u gaat samenwonen met een samenlevingsovereenkomst moet u ons dit wel zelf melden. Lees meer.

Voor samenwonen geldt dat uw partner alleen aanspraak kan maken op een partnerpensioen als u met hem of haar een notarieel samenlevingscontract heeft. Deze moet u meesturen naar ons. Meer over trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan of samenwonen.

Scheiden of uit elkaar gaan, kan grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom willen wij dit altijd weten. Meer over scheiden.

Dan moet uw partner of kind uw overlijden bij ons melden. Dit kan telefonisch via 030 277 96 40 of per e-mail naar advies@huisartsenpensioen.nl. Woont u in Nederland? Dan krijgen wij uw overlijden automatisch door en nemen dan contact met uw nabestaanden op.

Heeft u vragen?

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met onze afdeling Pensioenbeheer. Wij helpen u graag!

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 277 96 40 of per e-mail advies@huisartsenpensioen.nl.