Wat betekent scheiden voor uw pensioen?

Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dat belangrijke gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner kan namelijk recht hebben op (een deel) van het partnerpensioen en op een deel van uw ouderdomspensioen.

De verdeling is wettelijk geregeld. Maar u kunt afspraken maken over een andere verdeling. U heeft bijvoorbeeld ook recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. Of u compenseert het recht van uw ex-partner met uw deel van de overwaarde van de woning.

Hieronder leest u wat wij onder scheiden verstaan, wat de rechten van uw partner zijn, hoe u daar samen van kunt afwijken en hoe u de scheiding moet melden bij ons.

Wat verstaan wij onder scheiden?

Met scheiden bedoelen wij echtscheiding, het beëindigen van geregistreerd partnerschap en het beëindigen van een notariële samenlevingsovereenkomst.

Waar heeft uw ex-partner recht op?

Waar uw ex-partner recht op heeft, hangt af van uw partnerschap. Was u getrouwd of geregistreerd partner? Woonde u samen en was dat met of zonder notariële samenlevingsovereenkomst?

Was u getrouwd of geregistreerd partner?
Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op:
• de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk. Of de periode van het geregistreerd partnerschap, en
• het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van de echtscheiding. Of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Woonde u samen en had u een notariële samenlevingsovereenkomst?
Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat u opbouwde in de tijd dat u samen was. Als u uw samenlevingsovereenkomst beëindigt, verwerken we de verandering in de relatie per de eerste van de maand volgende op de dag dat we het verzoek hebben ontvangen.

Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Voorwaarde is wel dat u èn uw ex-partner ons binnen twee jaar na de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst schriftelijk verzoeken om het opgebouwde ouderdomspensioen conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding te verdelen.

Woonde u samen en had u geen notariële samenlevingsovereenkomst?
In dat geval kon uw ex-partner al geen aanspraak maken op partnerpensioen. En heeft uw ex-partner nu ook geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

In onze brochure ‘Uit elkaar’ leest u uitgebreide informatie over de gevolgen van scheiding voor uw pensioen.

U mag over uw pensioen afspraken maken die afwijken van de wet

Hoe uw partnerschap ook was, u kunt altijd afspraken maken met uw ex-partner die afwijken van de wet of uw notariële samenlevingsovereenkomst. Deze afspraken moeten dan wel worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Als u samenwoonde kunt u ook een scheidingsconvenant op laten stellen. Wij hebben die nodig om uw afspraken uit te kunnen voeren.

Had u huwelijkse of partnervoorwaarden? En had u daar de verdeling van pensioen uitgesloten? Of een andere verdeling afgesproken? Dan kan het zijn dat u hierover niets opneemt in het scheidingsconvenant. In dat geval hebben wij ook een gewaarmerkte kopie van de huwelijkse of partnervoorwaarden nodig.

Let op: In alle gevallen geldt dat wij de door u en uw ex-partner gemaakte afspraken, als die afwijken van de wettelijke verdeling, niet altijd hoeven uit te voeren. Informeer daarom vooraf bij ons wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer moet u uw scheiding bij ons melden?

Het is belangrijk dat u het beëindigen van uw relatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, bij voorkeur binnen zes maanden na beëindiging. Maar uiterlijk binnen twee jaar. Na die twee jaar zijn wij niet meer verplicht de afspraken over de verdeling van uw pensioen te regelen.

Als u en uw ex-partner overeengekomen zijn dat er afstand wordt gedaan van het bijzonder partnerpensioen, dan dient u dit binnen 24 maanden bij ons aan te geven.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Wat u moet opsturen hangt af van uw partnerschap en of u afwijkende afspraken heeft gemaakt.

Was u getrouwd of geregistreerd partner?
Om de afspraken officieel vast te leggen kunt u gebruik maken van het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de rijksoverheid.

Stuur dit formulier met de daarin genoemde bijlagen naar ons. En ook:

  • een kopie van de inschrijving van het echtscheidingsvonnis bij de Burgerlijke Stand, of
  • een kopie van de gezamenlijke verklaring van beëindiging van relatie door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Had u een notariële samenlevingsovereenkomst?

Laat het ons dan weten via e-mail dat deze is beëindigd. U ontvangt van ons een formulier beëindiging partnerschap en een formulier afstand bijzonder partnerpensioen. De formulieren moet door u én door uw ex-partner ondertekend zijn. Stuur bij afwijkende afspraken ook uw scheidingsconvenant. En als dat van toepassing is, ook uw partnervoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.

Vraag onze financieel planners om hulp en advies

De gevolgen voor uw pensioen zijn complex. Wij begrijpen dat u daar hulp bij kunt gebruiken. Maak vooral gebruik van onze financieel planners. Zij kunnen u helpen en ook inzicht geven in uw situatie ná de scheiding. Hoe u er dan financieel voor staat. Of u en uw ex-partner eigen verzekeringen moeten gaan afsluiten. En bijvoorbeeld het antwoord op de vraag: “Wat kan ik regelen als ik of mijn ex-partner vroegtijdig overlijdt en er geen alimentatie meer is?”.

U kunt ook onze brochure ‘Uit elkaar’ lezen voor meer uitgebreide informatie. En uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen met vragen over uw pensioenregeling.