Vooruitkijken
Hoe huisartsen samen zorgen voor hun pensioen
De Wet toekomst pensioenen gaat het pensioenstelsel in Nederland vernieuwen. Dit is ook belangrijk voor het huisartsenpensioen. Wat bepalen huisartsen zelf? En wordt het eigenlijk beter?

Hoe kunnen we u helpen?

SPH Actueel 

20230601 zorgen voor later
In gesprek over onze beleggingen
Op donderdag 8 juni is neemt SPH deel aan het een discussieavond met als thema ‘zorgen voor later’. Hier gaan bestuurders en medewerkers van pensioenfondsen SPH en PFZW in gesprek met deelnemers over hoe het pensioengeld wordt belegd.
20230419 VvA verkiezing site
Wie bepaalt mee over uw en ons pensioen?
Tot 22 mei kon u stemmen op collega- of oud-huisartsen die zich willen inzetten voor ons aller pensioen door zitting te nemen in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV).
20230515 nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief
Elke maand betaalt u pensioenpremie aan SPH. Wat doen wij met uw geld? Welke keuzes maken onze beleggers, en waarom? In de nieuwe SPH-nieuwsbrief informeren we u periodiek over ons beleggingsbeleid. U krijgt een kijkje achter de schermen en we staan in het bijzonder stil bij maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).
financieel planner

Benut de mogelijkheden van financiële planning

Een goede financiële analyse biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Dit inzicht geeft u meer houvast bij de te maken financiële keuzes. Nu en in de toekomst. De financieel planners van SPH helpen u hierbij.

Hoe is uw pensioen geregeld?

In Pensioen 1-2-3 leest u hoe uw pensioen geregeld is en wat de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling bij SPH zijn.

Bekijk pensioen 1-2-3
Chat