U komt te overlijden

U wilt weten wat er geregeld is voor uw partner en kinderen mocht u komen te overlijden. Of u bent de partner of het kind en u wilt weten wat er is geregeld. Hier leest u welke pensioenen er zijn bij overlijden en hoe uw partner en kinderen aanspraak kunnen maken op dit pensioen.

Met een partner bedoelen wij:

  • uw echtgenoot of echtgenote
  • uw geregistreerde partner
  • de partner met wie u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft en die bij ons is aangemeld

De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van het moment en de situatie bij uw overlijden. 

Overlijden tijdens uw deelname

Uw partner
Uw partner ontvangt het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. En het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen als u had deelgenomen tot de pensioendatum. Uw partner ontvangt ook een aanvulling op het partnerpensioen tot hij of zij AOW krijgt. Dit is € 18.043 bruto per jaar (in 2020).

Uw kind(eren)
Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen als ze jonger zijn dan 18 jaar. Studeert uw kind of is uw kind invalide, dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot hij of zij 27 jaar is.

Het wezenpensioen per kind is 14% van het ouderdomspensioen. Wij gaan uit van het ouderdomspensioen dat u op de pensioendatum zou hebben als u had deelgenomen tot de pensioendatum. Dus ook als u voor de pensioendatum overlijdt.

Uw kind ontvangt ook extra aanvullend wezenpensioen als u komt te overlijden. De uitkering is € 5.816 bruto per jaar (in 2020).

Overlijden u en uw partner allebei? Dan verdubbelen wij het wezenpensioen en het extra aanvullend wezenpensioen.

Bent u arbeidsongeschikt? En hebben wij (een deel van) uw premie overgenomen? Dan bent u ook deelnemer en hebben uw partner en kinderen recht op de pensioenen die we hierboven noemen.

Overlijden nadat u met pensioen bent gegaan

Uw partner
Als u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan, ontvangt uw partner het door u opgebouwde partnerpensioen. Dit is maximaal 70% van de uitkering van uw ouderdomspensioen.

Uw kind(eren)
Het wezenpensioen per kind is maximaal 14% van het ouderdomspensioen. Wij gaan uit van het ouderdomspensioen dat u op de pensioendatum heeft.

Overlijden u en uw partner allebei? Dan verdubbelen wij het wezenpensioen.

Overlijden nadat uw deelname is geëindigd

Uw partner
Uw partner ontvangt het partnerpensioen dat u tijdens uw deelname heeft opgebouwd.

Uw kind(eren)
Het wezenpensioen per kind is maximaal 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Overlijden u en uw partner allebei? Dan verdubbelen wij het wezenpensioen. 

Waar vindt u het bedrag dat wij uitkeren aan partner- en wezenpensioen?

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of het Uniform Pensioenoverzicht voor pensioengerechtigden dat u elk jaar van ons ontvangt, staat de hoogte van het partner- en wezenpensioen.

U kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan de bedragen die wij gaan uitkeren. Maar ook de bedragen van eventuele andere pensioenfondsen. U moet inloggen om de bedragen te kunnen zien. Daarvoor gebruikt u uw DigiD.

Hoe kunnen mijn partner en kinderen aanspraak maken op pensioen?

Zodra wij weten van uw overlijden, regelen wij het pensioen voor uw partner en kinderen.

Woont u in Nederland? Dan hoeven uw partner en kinderen uw overlijden niet te melden. Wij krijgen dat automatisch door en nemen dan contact met hen op.

Woont u in het buitenland? Dan moet uw partner of kind uw overlijden bij ons melden. Dit kan per e-mail naar advies@huisartsenpensioen.nl. Wij ontvangen dan graag een afschrift van de akte van overlijden.

Vanaf wanneer hebben uw partner en kind recht op pensioen?

Het partner- en wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u bent overleden.

Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? En is uw ouderdomspensioen ingegaan vóór 1 januari 2012? Dan gaat het partnerpensioen in op de eerste dag van het kalenderkwartaal die volgt op het kalenderkwartaal waarin u bent overleden.