Formulieren

Hieronder vindt u al onze wijzigings- en (aan)meldingsformulieren, met daarbij beschreven waarvoor u deze kunt gebruiken.

Dit formulier gebruikt u samen met uw werkgever om u aan te melden voor de pensioenregeling van SPH als u huisarts in loondienst wordt of als u gaat werken als huisarts in een BV waarvan u directeur groot aandeelhouder (DGA) bent. Download het aanmeldformulier huisarts in dienstverband.

Dit formulier gebruikt u om uzelf aan te melden voor de pensioenregeling van SPH als u waarnemend of vrijgevestigd huisarts wordt. Download het aanmeldformulier vrijgevestigd of waarnemend huisarts.

Met dit formulier vraagt u om een verlaging van uw pensioenpremie en dus ook een verlaging van de opbouw van uw pensioen. U kunt dit verzoek maar in een beperkt aantal situaties doen. Op het formulier leest u hier meer over. Download het aanvraagformulier verzoek verlagen pensioenopbouw.

Met dit formulier kunt u ons vragen om de waarde van een eerder opgebouwd pensioen bij een ander pensioenfonds over te dragen naar SPH.

Met deze antwoordkaart meldt u zich aan als lid van de beroepspensioenvereniging. Als lid bent, kunt u invloed uitoefenen op uw pensioenregeling.

Voor het uitkeren van pensioenen is het voor ons het belangrijk om te weten of u in leven bent. Als u in Nederland woont, weten wij dat automatisch, via de Gemeentelijke Basisadministratie. Als u in het buitenland woont, weten we dat niet. Daarom moet u, als u in het buitenland woont, ons elk jaar dit ingevulde formulier sturen.

Met dit formulier geeft u ons een machtiging om uw pensioenpremie automatisch te incasseren. Met dit formulier kunt u ook de machtiging intrekken. 

Met dit formulier meldt u ons dat u arbeidsongeschikt bent. En u geeft ons met dit formulier een machtiging om bij Movir gegevens over uw arbeidsongeschiktheid op te vragen. De Stichting Movir regelt voor ons het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en hoe lang deze gaat duren. Ook als u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bij Movir.

Dit formulier gebruikt u als u in loondienst bent of DGA bent. Het is voor wijzigingen in:
• de gegevens van uw werkgever.
• uw persoonsgegevens.
• uw burgerlijke staat.
• de arbeidsverhouding.
• de betaalgegevens van uw werkgever.
• de wijze waarop u als huisarts gaat werken.

Dit formulier gebruikt u als u vrijgevestigd of waarnemend huisarts bent. Het is voor wijzigingen in:
• uw persoonsgegevens.
• uw burgerlijke staat.
• uw betaalgegevens.
• uw winst uit onderneming.
• de wijze waarop u als huisarts gaat werken of als u stopt.