Formulieren

Hieronder vindt u al onze wijzigings- en (aan)meldingsformulieren, met daarbij beschreven waarvoor u deze kunt gebruiken.

Dit formulier gebruikt u om een correspondentieadres op te geven, uw e-mailadres of telefoonnummer te wijzigen en/of om een verhuizing in het buitenland op te geven.

Als u in Nederland woont hoeft u een aantal wijzigingen niet aan SPH door te geven. SPH krijgt automatisch de volgende wijzigingen van de burgerlijke stand van uw gemeente door: wijzigingen in uw woonadres, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, overlijden en emigratie.  

Dit formulier gebruikt u om uzelf aan te melden voor de pensioenregeling van SPH als u vrijgevestigd huisarts wordt. Download het aanmeldformulier vrijgevestigd huisarts.

Dit formulier gebruikt u om uzelf aan te melden voor de pensioenregeling van SPH als u waarnemend huisarts wordt. Download het aanmeldformulier waarnemend huisarts.

Dit formulier gebruikt u samen met uw werkgever om u aan te melden voor de pensioenregeling van SPH als u huisarts in loondienst wordt. Download het aanmeldformulier huisarts in dienstverband.

Dit formulier gebruikt u om uzelf aan te melden voor de pensioenregeling van SPH als u directeur groot aandeelhouder (DGA) wordt. Download het aanmeldformulier directeur groot aandeelhouder (DGA).

Met dit formulier vraagt u om een verlaging van uw pensioenpremie en dus ook een verlaging van de opbouw van uw pensioen. U kunt dit verzoek maar in een beperkt aantal situaties doen. Op het formulier leest u hier meer over. Download het aanvraagformulier verzoek verlagen pensioenopbouw.

Met dit formulier kunt u ons vragen om de waarde van een eerder opgebouwd pensioen bij een ander pensioenfonds over te dragen naar SPH.

Met deze antwoordkaart meldt u zich aan als lid van de beroepspensioenvereniging. Als lid bent, kunt u invloed uitoefenen op uw pensioenregeling.

Voor het uitkeren van pensioenen is het voor ons het belangrijk om te weten of u in leven bent. Als u in Nederland woont, weten wij dat automatisch, via de Gemeentelijke Basisadministratie. Als u in het buitenland woont, weten we dat niet. Daarom moet u, als u in het buitenland woont, ons elk jaar dit ingevulde formulier sturen.

Met dit formulier geeft u ons een machtiging om uw pensioenpremie automatisch te incasseren. Met dit formulier kunt u ook de machtiging intrekken. 

Met dit formulier meldt u ons dat u arbeidsongeschikt bent. En u geeft ons met dit formulier een machtiging om bij Movir gegevens over uw arbeidsongeschiktheid op te vragen. De Stichting Movir regelt voor ons het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en hoe lang deze gaat duren. Ook als u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bij Movir.

Dit formulier gebruikt de werkgever als u in loondienst bent om wijzigingen in het salaris of parttimepercentage door te geven. 

Dit formulier gebruikt u als vrijgevestigd of waarnemend huisarts om een wijziging in uw inkomensgegevens door te geven.

U gebruikt dit formulier als u het rekeningnummer wilt wijzigen waarop uw pensioen wordt uitbetaald.

Dit formulier gebruikt u als werkgever om wijzigingen in uw bedrijfsgegevens door te geven.

U moet het ons melden als u stopt met werken als waarnemend huisarts. Gebruik hiervoor dit formulier.

U moet het ons melden als u stopt met werken als vrijgevestigd huisarts. Gebruik hiervoor dit formulier.

U moet het ons melden als u stopt met werken als huisarts in dienstverband. Gebruik hiervoor dit formulier.

U moet het ons melden als u stopt met werken als DGA. Gebruik hiervoor dit formulier.