U gaat trouwen, uw partnerschap registreren of samenwonen

Samen het leven delen, is ook samen voor elkaar zorgen. Uw pensioenregeling voorziet daarin, namelijk voor het geval u eerder overlijdt dan uw partner. Uw partner krijgt dan recht op een partnerpensioen.

Het partnerpensioen keren wij levenslang uit. Ook als uw partner na uw overlijden een nieuwe partner krijgt.

Met een partner bedoelen wij:

  • uw echtgenoot of echtgenote.
  • uw geregistreerde partner.
  • de partner met wie u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft.

Wij weten pas dat u een partner heeft als u deze heeft aangemeld

Alleen aangemelde partners kunnen aanspraak maken op partnerpensioen. Daarom moet u ons doorgeven dat u een partner heeft. U meldt uw partner aan via het wijzigingsformulier 'huisarts in dienstverband' of het wijzigingsformulier 'vrijgevestigd en waarnemend huisarts'.

Bij ongehuwd samenwonen moet u een kopie van de door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst meesturen.

Terwijl dat niet klopt; huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden automatisch via het gba doorgegeven natuurlijk. Enkel samenlevingsovereenkomsten moeten worden doorgegeven, maar niet via het wijzigingsformulier maar door een kopie van de overeenkomst op te sturen.