U gaat trouwen, uw partnerschap registreren of samenwonen

Samen het leven delen, is ook samen voor elkaar zorgen. Uw pensioenregeling voorziet daarin, namelijk voor het geval u eerder overlijdt dan uw partner. Uw partner krijgt dan recht op een partnerpensioen. 

Het partnerpensioen keren wij levenslang uit. Ook als uw partner na uw overlijden een nieuwe partner krijgt.

Met een partner bedoelen wij:

  • Uw echtgenoot of echtgenote.
  • Uw geregistreerde partner.
  • De partner met wie u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft.

Wij weten pas dat u een partner heeft als u deze heeft aangemeld

Alleen partners die voor de ingang van het pensioen zijn aangemeld kunnen aanspraak maken op partnerpensioen. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij door via de gemeente. Als u gaat samenwonen met een samenlevingsovereenkomst moet u ons dit wel zelf melden. Daarom moet u ons doorgeven als u met uw partner een samenlevingsovereenkomst heeft afsloten. Neem hiervoor contact met ons op, telefonisch op 030 277 9640 of per mail op advies@huisartsenpensioen.nl

Bij ongehuwd samenwonen moet u ons een kopie van de door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst toesturen.