Pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Bij arbeidsongeschiktheid heeft u vooral zorgen om uw gezondheid. Maar waarschijnlijk ook zorgen over uw financiële situatie nu en in de toekomst. Daarin kunnen wij u een beetje ontlasten. 

Om ervoor te zorgen dat u ook bij arbeidsongeschiktheid voldoende pensioen opbouwt, is er zogeheten ‘premieovername bij arbeidsongeschiktheid’. Hiermee wordt uw pensioenpremie tijdens uw arbeidsongeschiktheid volledig of gedeeltelijk doorbetaald. Zo bouwt u ook pensioen op als u arbeidsongeschikt bent.

Voor de huisarts in loondienst die geen DGA is, is er daarnaast een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Let op: als u uw arbeidsongeschiktheid te laat bij ons meldt, dan heeft dit gevolgen voor de overname van uw pensioenpremie.

Wanneer nemen wij uw premie over bij arbeidsongeschiktheid?

Om in aanmerking te komen voor premieovername bij arbeidsongeschiktheid moet u voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • u bent minimaal 25% arbeidsongeschikt voor het beroep van huisarts;
  • u bent minimaal één jaar aaneengesloten ten minste 25% arbeidsongeschikt;
  • uw winst uit onderneming, jaarsalaris of aantal gewerkte uren is gedaald;
  • u heeft alle pensioenpremies betaald;
  • u heeft uw arbeidsongeschiktheid op tijd bij ons gemeld.

Als u aan al deze voorwaarden voldoet heeft u - na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid - recht op maximaal drie jaar premieovername.

Na deze periode geldt een extra voorwaarde. U heeft vanaf dat moment alleen recht op premieovername als u een uitkering krijgt op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of de WIA. U heeft recht op de premieovername zolang als u de uitkering krijgt. Uiterlijk tot het moment dat u met pensioen gaat.

Is het iemands schuld dat u arbeidsongeschikt bent geworden? Dan moet u ons het recht overdragen om de premie die wij overnemen te verhalen op de schuldige.

Meer weten? Lees dan ook de brochure ‘Premieovername bij arbeidsongeschiktheid’ .

Meld ons zo snel mogelijk dat u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt wordt willen we dit zo snel mogelijk van u weten. Om in aanmerking te komen voor premieovername moet u uiterlijk binnen twee jaar na uw eerste ziektedag melden dat u volledig arbeidsongeschikt bent en volledig met uw werkzaamheden als huisarts bent gestopt. En bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; in het jaar dat volgt op het jaar waarin uw arbeidsongeschiktheid ontstond, uiterlijk 2 jaar na de eerste ziektedag.

Als u uw arbeidsongeschiktheid niet binnen de termijn van 2 jaar na de eerste ziektedag bij ons heeft gemeld, kunt u dit alsnog doen. U kunt dan alsnog in aanmerking komen voor premieovername, als u aan de overige voorwaarden voor premieovername voldoet. In dat geval gaat de premieovername op zijn vroegst in vanaf de eerste van de maand die volgt op de datum waarop de melding van de premieovername door ons is ontvangen.

 U meldt uw arbeidsongeschiktheid door een ingevuld ‘Machtigingsformulier Movir’ naar ons te sturen. Met deze melding vraagt u ons om overname van uw premie.

Movir N.V. stelt uw arbeidsongeschiktheid vast

Movir N.V. verzorgt voor ons het vaststellen van de mate van beroepsarbeidsongeschiktheid en de aanwezigheid van een inkomensvervangende uitkering. Ook het moment waarop u arbeidsongeschikt bent geworden en hoe lang u arbeidsongeschikt was of zult zijn stelt Movir vast.

Movir gaat uit van beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat zij kijken voor hoeveel procent u niet meer werkzaam als huisarts kunt zijn.

De Movir doet haar vaststelling voor ons. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet bij Movir een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Wanneer krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen?

U komt in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen als u recht heeft op een IVA of WGA uitkering. Om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioenuitkering, moet u zelf contact met ons opnemen. Wij vragen u dan de beschikking van het UWV naar ons te sturen. Op grond van deze beschikking wordt uw aanvraag voor arbeidsongeschiktheidspensioen beoordeeld.

Hulp nodig?

Wij begrijpen dat er bij arbeidsongeschiktheid veel op u afkomt. En dat uw financiële situatie misschien niet het eerste is waar u aan denkt, maar wel voor onrust kan zorgen. Neem daarom contact met ons op, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.