Welke keuzes heeft u voor uw pensioen?

Het door u opgebouwde ouderdomspensioen gaat in als u 68 jaar wordt, tenzij u anders kiest. Rondom uw pensioendatum heeft u namelijk een aantal keuzemogelijkheden. Hieronder leggen we uit welke mogelijkheden u heeft en hoe u meer inzicht krijgt in de financiële gevolgen van de verschillende pensioenopties.

Bij uw pensioenopbouw gaan wij uit van een pensioenleeftijd van 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of juist later te laten ingaan. De pensioenleeftijd mag liggen tussen 60 en 73 jaar. Uw pensioen gaat uiterlijk op uw 73e in.

Eerder met pensioen
Eerder met pensioen gaan heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. U stopt eerder met het betalen van de pensioenpremie. U bouwt dus ook minder pensioen op en het pensioen moet over meer jaren worden uitbetaald. Dat betekent dat de uitkering lager is dan wanneer u zou doorwerken tot 68 jaar. Ook het partnerpensioen zal lager zijn.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen, dan kan dit alleen als u voldoet aan de eisen die de Belastingdienst hieraan stelt. Vraag uw financieel adviseur of accountant naar de regels die hiervoor gelden.

Later met pensioen
Bij later met pensioen gaan, wordt uw pensioen juist hoger. Uw pensioen betalen we namelijk korter uit, omdat u later begint. Vanaf het moment dat u 68 jaar wordt, hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen.

Het partner- of wezenpensioen wordt niet hoger als u langer blijft werken. Als u tijdens het uitstel zou overlijden, hebben uw partner en kinderen immers op dat moment recht op het partner- en wezenpensioen. Dat verandert dus niet.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?
Dan mag uw pensioenleeftijd voor dat deel van uw pensioen liggen tussen de 60 en 70 jaar. Keuzeverzekeraars gaan uit van een standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. Ruim voordat u 65 jaar wordt ontvangt u van ons een brief met meer informatie over uw mogelijkheden.

Vanaf 60 jaar is het mogelijk om deeltijd met pensioen te gaan. U kunt dan in deeltijd met pensioen en nog in deeltijd werken. Deeltijdpensioen is mogelijk tot u 73 jaar bent. Daarna gaat het pensioen volledig in.

U kunt kiezen om voor 20%, 40%, 60% of 80% met pensioen te gaan
U kunt het percentage van uw deeltijdpensioen stapsgewijs verhogen. Maar als u eenmaal heeft gekozen voor een percentage kunt u dit niet meer verlagen.

Voor het deel dat u blijft werken bouwt u nog steeds pensioen op. Vanaf het moment dat u 68 jaar wordt, hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen en bouwt u geen pensioen meer op.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?
Dan gelden er voor dat deel andere regels en is deeltijdpensioen alleen mogelijk na toestemming van de keuzeverzekeraar. Neem in dat geval contact met ons op. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden.

U kunt kiezen voor een andere verdeling van uw pensioen. Namelijk een hogere pensioenuitkering aan het begin van uw pensioen en een steeds lagere uitkering naarmate de jaren verstrijken. De pensioenuitkering die u bij aanvang van uw pensioen ontvangt, bouwen we elk jaar met 2,25% af. Wij noemen dit ‘conversie’.

U kunt hier ook voor kiezen als u uw pensioen heeft uitgesteld.

Uiteraard proberen wij net als bij de standaard verdeling, uw pensioen elk jaar te verhogen.

Kiest u voor deze optie, dan kunt u dat later niet meer wijzigen.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?
Dan is conversie niet mogelijk voor het deel van uw pensioenaanspraken dat is ondergebracht bij een keuzeverzekeraar.

U kunt, als uw partner daarmee instemt, ervoor kiezen om ouderdomspensioen en partnerpensioen met elkaar uit te ruilen. U kiest dan voor een hoger ouderdomspensioen of juist een hoger partnerpensioen.

Kiest u voor deze optie, dan kunt u dat later niet meer wijzigen.

Als u geen partner heeft, wordt het partnerpensioen standaard uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Hoger ouderdomspensioen
Uitruil van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen betekent dat u uw partnerpensioen - of een deel daarvan - inlevert om daarmee uw ouderdomspensioen te verhogen. Als u partnerpensioen uitruilt, ontvangt uw partner na uw overlijden minder of zelfs geen pensioen. Uw partner moet wel toestemming geven voor deze uitruil.

Hoger partnerpensioen
Het is ook mogelijk om ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager, maar uw partner krijgt een hoger partnerpensioen op het moment dat u komt te overlijden. Maar het partnerpensioen mag na uitruil nooit meer dan 70% van het ouderdomspensioen zijn.

Wat kunt u niet uitruilen?
Het ouderdoms- of partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft kunt u niet uitruilen. Ook niet met toestemming van uw ex-partner. Dit geldt ook voor aanvullend partnerpensioen en wezenpensioen.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?
Dan gelden er voor dat deel andere regels voor het uitruilen van pensioen en is dit alleen mogelijk na toestemming van de keuzeverzekeraar. Neem in dat geval contact met ons op. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden.

Wanneer moet u uw pensioen uiterlijk aanvragen?

Uiterlijk vier maanden voor uw (gekozen) pensioendatum hebben wij uw aanvraag nodig om ervoor te zorgen dat alles op tijd geregeld is voor uw pensioenuitkering. Als u ook pensioenaanspraken heeft bij een keuzeverzekeraar, moet u zes maanden voor uw (gekozen) pensioendatum uw aanvraag bij ons indienen.

Kiest u ervoor om later met pensioen te gaan dan de standaard pensioenleeftijd van 68 jaar? Dan willen we dit uiterlijk drie maanden voor uw 68e van u weten. Doet u dit niet, dan beginnen wij vanaf dan met het uitkeren van uw opgebouwde ouderdomspensioen.

Ga naar de Pensioenplanner voor meer inzicht in uw mogelijkheden

In de Mijn SPH-omgeving kunt u met behulp van de Pensioenplanner zelf bekijken wat het betekent voor uw pensioenuitkering als u kiest voor een van de bovenstaande pensioenopties. 

Laat u informeren voordat u kiest

Denkt u erover om voor één of meerdere van deze opties te kiezen, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over uw opties, eventuele (fiscale) voorwaarden waar u aan moet voldoen en de gevolgen voor uw pensioenuitkering.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 277 96 40 of door een e-mail te sturen naar advies@huisartsenpensioen.nl.

U kunt ook contact opnemen met onze financiële planners. Zij kunnen u helpen met het maken van een financieel totaalplaatje. Waarbij ook alle fiscale regels en mogelijkheden nauwkeurig worden uitgewerkt. Zodat u nog beter weet wat u straks te besteden heeft. Hier vindt u meer informatie over onze dienst Financiële Planning.