Welke keuzes heeft u voor uw pensioen?

Het door u opgebouwde ouderdomspensioen gaat in als u 68 jaar wordt, tenzij u anders kiest. Rondom uw pensioendatum heeft u namelijk een aantal keuzemogelijkheden. Hieronder leggen we uit welke mogelijkheden u heeft en hoe u meer inzicht krijgt in de financiële gevolgen van de verschillende pensioenopties.

Let op: op 1 januari 2022 verandert de pensioenregeling. U heeft bij pensionering vóór 1 januari 2022 andere keuzemogelijkheden dan bij pensionering vanaf 1 januari 2022. Kijk daarom steeds goed wat voor u van toepassing is.

Bij uw pensioenopbouw gaan wij uit van een pensioenleeftijd van 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of juist later te laten ingaan.

  • Als u uw SPH-pensioen laat ingaan vóór 1 januari 2022, dan kan het op zijn vroegst ingaan op uw 60e. Later kan ook, tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd.
  • Als u uw SPH-pensioen laat ingaan op of na 1 januari 2022, dan kan het op zijn vroegst ingaan op uw 63e. Later kan ook, tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

Eerder met pensioen

Eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. U stopt eerder met het betalen van de pensioenpremie. U bouwt dus ook minder pensioen op en het pensioen moet over meer jaren worden uitbetaald. Dat betekent dat de uitkering lager is dan als u zou doorwerken tot 68 jaar. Ook het partnerpensioen zal lager zijn.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen, dan kan dit alleen als u het pensioen laat ingaan vóór 2022 en u voldoet aan de eisen die de Belastingdienst hieraan stelt. Vraag uw financieel adviseur of accountant naar de regels die hiervoor gelden.

Later met pensioen

Bij later met pensioen gaan, wordt uw pensioen juist hoger. Uw pensioen betalen we namelijk korter uit, omdat u later begint. Vanaf het moment dat u 68 jaar wordt, hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen.

Het partner- of wezenpensioen wordt niet hoger als u langer blijft werken. Als u tijdens het uitstel zou overlijden, hebben uw partner en kinderen immers op dat moment recht op het partner- en wezenpensioen. Dat verandert dus niet.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?

Dan mag uw pensioenleeftijd voor dat deel van uw pensioen liggen tussen de 60 en 70 jaar. Keuzeverzekeraars gaan uit van een standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. Ruim voordat u 65 jaar wordt krijgt u een brief met meer informatie.

Wilt u weten wat u moet doen als u uw SPH-pensioen eerder of later wilt laten ingaan, kijk dan bij Straks met pensioen.

U kunt uw pensioen volledig laten ingaan of gedeeltelijk. U kunt dan in deeltijd met pensioen en nog in deeltijd werken. Deeltijdpensioen is mogelijk tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Daarna gaat het pensioen volledig in.

  • Als u uw SPH-pensioen gedeeltelijk laat ingaan vóór 1 januari 2022, dan kan het op zijn vroegst ingaan op uw 60e. U kunt kiezen om voor 20%, 40%, 60% of 80% met pensioen te gaan en dat percentage stapsgewijs verhogen. Als u eenmaal heeft gekozen voor een percentage dan kunt u dit niet meer verlagen.
  • Als u uw SPH-pensioen gedeeltelijk laat ingaan op of na 1 januari 2022, dan kan het op zijn vroegst ingaan op uw 63e. U kunt ieder percentage kiezen om met pensioen te gaan en dat percentage stapsgewijs verhogen. Als u eenmaal heeft gekozen voor een percentage dan kunt u dit niet meer verlagen.

Voor het deel dat u blijft werken bouwt u nog steeds pensioen op. Vanaf het moment dat u 68 jaar wordt, hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen en bouwt u geen pensioen meer op.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?

Dan gelden er voor dat deel andere regels en is deeltijdpensioen alleen mogelijk na toestemming van de keuzeverzekeraar. Neem in dat geval contact met ons op. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden.

U kunt kiezen voor een andere verdeling van uw pensioen. Namelijk een hogere pensioenuitkering aan het begin van uw pensioen en een steeds lagere uitkering naarmate de jaren verstrijken.

  • Als u uw SPH-pensioen gedeeltelijk laat ingaan vóór 1 januari 2022, dan verlagen we uw pensioen jaarlijks met 2,25%. U krijgt aan het begin van uw pensioen een hogere en daarna steeds lagere uitkering. Wij noemen dit conversie. SPH probeert uw pensioen ook elk jaar te verhogen. Kiest u voor deze optie, dan kunt u dat later niet meer wijzigen.
  • Als u uw SPH-pensioen gedeeltelijk laat ingaan op of na 1 januari 2022, dan verlagen we uw pensioen jaarlijks met net geen 1,5%. U krijgt aan het begin van uw pensioen een hogere en daarna steeds lagere uitkering. Na 20 jaar wordt uw pensioen niet lager meer, maar blijft het gelijk. Wij noemen dit hoog-laagpensioen. SPH probeert uw pensioen ook elk jaar te verhogen. Kiest u voor deze optie, dan kunt u dat later niet meer wijzigen.

Let op: u kunt alleen voor hoog-laagpensioen kiezen als u uw pensioen volledig laat ingaan of bij ingang van het laatste deel van uw deeltijdpensioen.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?

Dan zijn conversie en hoog-laagpensioen niet mogelijk voor het deel van uw pensioenaanspraken dat is ondergebracht bij een keuzeverzekeraar.

U kunt, als uw partner daarmee instemt, ervoor kiezen om ouderdomspensioen en partnerpensioen met elkaar uit te ruilen. U kiest dan voor een hoger ouderdomspensioen of juist een hoger partnerpensioen.

Kiest u voor deze optie, dan kunt u dat later niet meer wijzigen.

Als u geen partner heeft, wordt het partnerpensioen standaard uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Hoger ouderdomspensioen

Uitruil van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen betekent dat u uw partnerpensioen - of een deel daarvan - inlevert om daarmee uw ouderdomspensioen te verhogen. Als u partnerpensioen uitruilt, ontvangt uw partner na uw overlijden minder of zelfs geen pensioen. Uw partner moet toestemming geven voor deze uitruil.

Hoger partnerpensioen

Het is ook mogelijk om ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager, maar uw partner krijgt een hoger partnerpensioen op het moment dat u komt te overlijden. Het partnerpensioen mag na uitruil nooit meer dan 70% van het ouderdomspensioen zijn.

Wat kunt u niet uitruilen?

Het ouderdoms- of partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft kunt u niet uitruilen. Ook niet met toestemming van uw ex-partner. Dit geldt ook voor aanvullend partnerpensioen en wezenpensioen.

Heeft u ook pensioenaanspraken bij een keuzeverzekeraar?

Dan gelden er voor dat deel andere regels voor het uitruilen van pensioen en is dit alleen mogelijk na toestemming van de keuzeverzekeraar. Neem in dat geval contact met ons op. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden.

Vanaf 2022 heeft SPH een zogenoemde premieregeling. Niet de hoogte van het pensioen later, maar de hoogte van de premie nu staat vast. De premie die u vanaf 2022 inlegt komt, na aftrek van kosten en risicopremies, terecht in een pensioenkapitaal. Met dat pensioenkapitaal koopt u een stabiel of variabel pensioen in.

  • Als u uw SPH-pensioen laat ingaan voor 1 januari 2022, dan heeft u deze keuze tussen stabiel en variabel pensioen niet.
  • Als u uw SPH-pensioen laat ingaan na 1 januari 2022 en u bouwt pensioenkapitaal op, dan kiest u tussen een stabiel en variabel pensioen. Deze keuze geldt alleen voor het pensioenkapitaal dat u vanaf 2022 opbouwt.

Stabiel pensioen

Een stabiel pensioen is een pensioen waarvoor dezelfde regels gelden als voor het huidige pensioen. Het is redelijk zeker en kan verhoogd worden met een toeslag. In uitzonderlijke situaties kan het pensioen verlaagd worden.

Variabel pensioen

Een variabel pensioen is naar verwachting hoger, maar minder zeker. Het pensioen wordt namelijk doorbelegd en jaarlijks aangepast aan behaalde resultaten. Het kan dus ieder jaar omhoog of omlaag gaan.

SPH biedt naar verwachting vanaf 2023 zelf variabel pensioen aan. Zolang SPH nog geen variabel pensioen aanbiedt, kunt u met uw pensioenkapitaal bij een andere aanbieder, meestal een verzekeraar, variabel pensioen aankopen. U kunt hiervoor offertes aanvragen.

Wanneer maakt u deze keuze?

Op uw 57e vraagt SPH u een voorlopige keuze te maken voor een stabiel of variabel pensioen. Als u voor variabel pensioen kiest, maakt u bij uw pensionering nogmaals uw keuze, maar dan is deze definitief.

Bent u op 1 januari 2022 al 57 of ouder? Dan vragen we u in 2022 om alsnog uw voorlopige keuze te maken.                                 

Ongeveer 6 maanden voordat u 68 wordt krijgt u een brief en extra informatie over stabiel en variabel pensioen. Hiermee krijgt u meer inzicht in deze keuze en de gevolgen ervan voor de hoogte en zekerheid van uw pensioen.

Wanneer moet u uw pensioen uiterlijk aanvragen?

Uiterlijk vier maanden voor uw (gekozen) pensioendatum hebben wij uw aanvraag nodig om ervoor te zorgen dat alles op tijd geregeld is voor uw pensioenuitkering. Als u ook pensioenaanspraken heeft bij een keuzeverzekeraar, moet u zes maanden voor uw (gekozen) pensioendatum uw aanvraag bij ons indienen.

Let op: als u uw pensioen nog in 2021 wilt laten ingaan, dan kan dat uiterlijk op 1 december. U kunt dit uiterlijk tot en met 31 augustus 2021 doorgeven. Bel 030 - 277 96 40 of e-mail naaradvies@huisartsenpensioen.nl

Kiest u ervoor om later met pensioen te gaan dan de standaard pensioenleeftijd van 68 jaar? Dan willen we dit uiterlijk drie maanden voor uw 68e van u weten. Doet u dit niet, dan beginnen wij vanaf uw 68e met het uitkeren van uw opgebouwde ouderdomspensioen.

Ga naar de Pensioenplanner voor meer inzicht in uw mogelijkheden

In de Mijn SPH-omgeving kunt u met behulp van de Pensioenplanner zelf bekijken wat het betekent voor uw pensioenuitkering als u kiest voor een van de bovenstaande pensioenopties.

  • Bent u geboren na 1961? Dan is de Pensioenplanner voor u tijdelijk niet beschikbaar. Wij werken aan een Pensioenplanner die u goed inzicht geeft in de keuzes die u straks heeft en de gevolgen daarvan voor uw pensioen. We verwachten dat u in het eerste kwartaal van 2022 weer terecht kunt in de Pensioenplanner.

Lees meer over de nieuwe pensioenregeling.

Laat u informeren voordat u kiest

Denkt u erover om voor één of meerdere van deze opties te kiezen, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over uw opties, eventuele (fiscale) voorwaarden waar u aan moet voldoen en de gevolgen voor uw pensioenuitkering.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 277 96 40 of door een e-mail te sturen naar advies@huisartsenpensioen.nl.

U kunt ook contact opnemen met onze financiële planners. Zij kunnen u helpen met het maken van een financieel totaalplaatje. Waarbij ook alle fiscale regels en mogelijkheden nauwkeurig worden uitgewerkt. Zodat u nog beter weet wat u straks te besteden heeft. Hier vindt u meer informatie over onze Financiële Planners.