Wat gebeurt er met uw premie?

U weet wat pensioen kost, want u betaalt zelf de premie of bent daar mede verantwoordelijk voor. Natuurlijk wilt u dan weten wat wij met uw premie doen. Wij gebruiken uw premie voor: 

  1. de opbouw van vermogen om uw pensioen van te betalen
  2. verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en overlijden
  3. kosten om het pensioenfonds te besturen en om uw pensioenregeling uit te voeren

De opbouw van vermogen om uw pensioen van te betalen

Met het grootste gedeelte van uw premie beleggen wij om vermogen op te bouwen voor uw pensioen. Wij beleggen, omdat hiermee het meeste rendement te behalen is. Rendement is van groot belang voor uw pensioen.

Om voldoende rendement te behalen, nemen wij bewust beleggingsrisico’s, waarbij we het verwachte rendement altijd zorgvuldig afwegen tegen de mogelijke financiële risico’s. 

Verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en overlijden

Een aantal pensioenen bouwt u niet op, maar verzekert u. Dat geldt voor de pensioenen die wij uitkeren als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, maar u nog wel deelnemer bent. Het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de huisartsen in loondienst. En de overname van premie als u arbeidsongeschikt wordt.

Voor deze pensioenen en de premieovername kunt u nooit op tijd voldoende opbouwen. En meestal zal dat ook niet nodig zijn. Maar vroeg overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn wel risico’s die iedereen kunnen treffen. Ook u. En daarom verzekert u dit.

Kosten om het pensioenfonds te besturen en om uw pensioenregeling uit te voeren

Om het pensioenfonds te besturen en uw pensioenregeling uit te voeren zijn er kosten voor:

  • het SPH bestuur, de BPV, de VvA en het Verantwoordingsorgaan.
  • het bestuursbureau.
  • controle, toezicht en advies aan het bestuur

Dit zijn kosten voor administratie van uw pensioenregeling en advies aan u
De kosten zijn € 590 (2019) per deelnemer en gepensioneerde.