Uw Pensioenoverzicht

U ontvangt elk jaar van ons uw SPH pensioenoverzicht. Hier leest u een toelichting op elk onderdeel van dit overzicht. Heeft u een andere vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Uw persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

De gegevens van uw partner staan in het overzicht. Bent u gescheiden of is uw partner overleden, dan staan er geen partnergegevens in het pensioenoverzicht. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw overzicht? Meld uw partner dan bij ons aan via advies@huisartsenpensioen.nl of door te bellen naar 030 - 277 96 40. 

Onder partner verstaan wij de partner waarmee u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met wie u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft gesloten. Als u met uw partner samenwoont, maar u heeft geen notariële samenlevingsovereenkomst, dan komt uw partner niet in aanmerking voor het partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u gegevens over uw pensioen staan. Zoals informatie over uw pensioenregeling en wat voor een soort pensioen u heeft.

Welk pensioen krijgt u van ons?

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u heeft opgebouwd. Dit is het pensioen waarvoor u al heeft betaald. U ziet ook het pensioen dat u kunt opbouwen als u tot de pensioendatum actief blijft deelnemen.

Voor het verschil tussen het pensioen dat u heeft opgebouwd en het pensioen dat u kunt bereiken, moet u nog premie betalen. In het te bereiken pensioen is ook rekening gehouden met een jaarlijkse verhoging. Dit heet toeslagverlening. Of we de pensioenen kunnen verhogen hangt af van de financiële situatie van het fonds.

Lees meer over toeslagverlening.

De bedragen die u ziet, zijn brutobedragen. Hier gaat nog belasting vanaf.

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?

Hier leest u wat uw (eventuele) partner en kinderen aan pensioen ontvangen als u overlijdt voordat u met pensioen gaat én u deelnemer bent. Zodra u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling van SPH of gepensioneerd bent, krijgen uw nabestaanden een lager pensioen dan u hier ziet. Lees meer over het pensioen voor uw nabestaanden.

De bedragen die u ziet, zijn brutobedragen. Hier gaat nog belasting vanaf.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u recht hebben op ‘premieovername bij arbeidsongeschiktheid’. Lees meer over premieovername bij arbeidsongeschiktheid.

Verhoging pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Hier ziet u met welke percentages we uw pensioen de afgelopen jaren hebben verhoogd. Lees meer over toeslagverlening.

Bent u huisarts in dienstverband en geen DGA, en u wordt arbeidsongeschikt, dan kunt u naast premieovername ook recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. Voor andere vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de pensioenadviseurs via advies@huisartsenpensioen.nl of door te bellen naar 030 277 96 40.