Toeslagverlening

Wij proberen uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dit geldt voor het pensioen dat u opbouwt of het pensioen dat u ontvangt. Die verhoging noemen wij de ‘toeslagverlening’. De toeslag heeft veel invloed op de hoogte van uw pensioen en is een belangrijk onderdeel van de SPH-pensioenregeling.

Wij betalen de toeslag uit de reserves van het pensioenfonds. U krijgt alleen een toeslag als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De toekomstige toeslagen zijn dus voorwaardelijk en geen recht. De eerder verleende toeslagen blijven van u.

Aanvullend partnerpensioen, extra aanvullend wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen dat wij uitkeren, heeft wel een onvoorwaardelijke toeslag. Die pensioenen verhogen wij altijd. Elk jaar met 2%.

Ook het pensioen uit waardeoverdracht wordt onvoorwaardelijk verhoogd. Met minimaal 2,25% voor pensioen uit waardeoverdracht na 1 januari 2015. En met minimaal 3,75% voor pensioen uit waardeoverdracht voor 1 januari 2015.

Het bestuur van SPH beslist elk jaar over de hoogte van de toeslag

Of het bestuur een toeslag toekent hangt af de financiële positie van SPH en de loonontwikkeling in Nederland. En hierbij wegen zij de belangen van alle deelnemers zorgvuldig af. 

De toeslag bestaat uit twee delen:

  • de ontwikkeling van de cao-lonen van de overheid.
  • een extra toeslag die van de overheid maximaal 2,25% mag zijn

SPH heeft de afgelopen vijf jaar de volgende toeslagen toegekend:

Datum toeslag

Hoeveel toeslag?

Wat was ons streven?

Ontwikkeling v/d lonen

Stijging v/d prijzen

1-1-2021

1,41%

5,08%

2,83%

1,3%

1-1-2020

2,00%

5,16%

2,91%

2,60%

1-1-2019

3,10%

4,20%

1,95%

1,70%

1-1-2018

2,79%

3,85%

1,60%

1,40%

1-1-2017

1,40%

2,69%

0,44%

0,30%

Wij proberen ieder jaar de maximale toeslag te verlenen. Maar wij hebben de afgelopen vier jaar ons streven niet gehaald. Dit komt voornamelijk door de lage rente, waardoor veel extra geld in de buffer moet blijven.

We verwachten dat we ons streven naar een maximale toeslagverlening ook de komende jaren niet zullen halen. Daarom onderzoeken we of dit voor de langere termijn een houdbare situatie is.