Straks met pensioen

In uw pensioenregeling is 68 jaar de standaard leeftijd om met pensioen te gaan. Maar dit hoeft niet. U kunt namelijk tussen uw 60e en 73e verjaardag met pensioen gaan. Uw pensioen begint wel altijd op de eerste van een maand. Als u uw pensioendatum heeft gekozen, dan horen wij dat graag zes tot vier maanden van tevoren.

Als u uw gewenste pensioendatum aan ons heeft doorgegeven, ontvangt u kort daarna een brief met een formulier om uw pensioen aan te vragen. In de brief leggen we ook uit dat u keuzemogelijkheden heeft bij ingang van uw pensioen. U kunt kiezen voor: 

  • deeltijd met pensioen gaan
  • uw pensioen vervroegen of uitstellen
  • ouderdomspensioen uitruilen tegen partnerpensioen en andersom
  • beginnen met een hoger ouderdomspensioen dat elk jaar lager wordt

Download de brochure 'bijna met pensioen' of lees meer over uw keuzemogelijkheden bij pensioeningang.

Heeft u ook aanspraken bij een keuzeverzekeraar?

Dan mag uw pensioenleeftijd voor dat deel van uw pensioen liggen tussen de 60 en 70 jaar. Keuzeverzekeraars gaan uit van een standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. Ruim voordat u 65 jaar wordt ontvangt u van ons een brief met meer informatie over uw mogelijkheden.

Wat moet u doen als u eerder met pensioen wilt?

Wilt u voor uw 68e met pensioen, dan moet u hier zelf het initiatief voor nemen. Neem daarvoor contact op met onze pensioenadviseurs via telefoonnummer 030 - 277 96 40 of per e-mail naar advies@huisartsenpensioen.nl. Doe dit zes tot vier maanden voor de datum waarop u met pensioen wilt gaan. U ontvangt dan een brief van ons met een toelichting, een berekening van de hoogte van uw pensioen en een aanvraagformulier.

Stuur ons dit aanvraagformulier uiterlijk drie maanden voor de datum waarop u met pensioen wilt gaan.

Wilt u uw pensioen meer dan vijf jaar vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan, dan kan de Belastingdienst hier voorwaarden voor stellen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat moet u doen als u het nog niet weet?

Als u nog niet weet wanneer u met pensioen wilt, dan gaan wij uit van de standaard pensioenleeftijd van 68 jaar. U ontvangt een half jaar voor uw 68e van ons een brief met een formulier om uw pensioen aan te vragen. In deze brief leggen we ook uit welke keuzemogelijkheden u heeft bij ingang van uw pensioen.

Wat moet u doen als u later met pensioen wilt?

Wilt u nog niet met pensioen als u 68 jaar wordt? Laat u ons dit dan uiterlijk drie maanden voor uw 68e weten. U kunt uw pensioen bij ons uitstellen tot uiterlijk uw 73e, pensioen bij een keuzeverzekeraar tot uiterlijk uw 70e.

U kunt advies vragen over de mogelijkheden en het aanvragen van pensioen

Als u overweegt om gebruik te maken van een van de keuzemogelijkheden, wilt u natuurlijk weten wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Vraag daarom onze pensioenadviseurs om een berekening te maken. Bij hen kunt u ook terecht voor het aanvragen van uw pensioen.

Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 030 277 96 40 of per e-mail naar advies@huisartsenpensioen.nl.

Stuur uw aanvraagformulier op tijd in

Vraag uw pensioen op tijd aan. Doe dit uiterlijk drie maanden voor de datum waarop u 68 jaar wordt. Dan zorgen wij dat alles op tijd geregeld is voor het uitkeren van uw pensioen.

Wilt u uw pensioendatum uitstellen? Dan moeten wij dat ook op tijd weten. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en stuur ons dit uiterlijk drie maanden voordat u met pensioen had gekund. Anders gaat uw pensioen automatisch in vanaf uw 68e.