De buffer en de toeslag

De pensioenregeling van SPH bestaat uit twee delen. Een redelijk zeker deel is het normpensioen. Een onzeker deel is de toeslag. Het redelijk zekere deel is bij SPH vergeleken met andere pensioenfondsen kleiner. Het onzekere deel is vergeleken met andere pensioenfondsen juist weer groter. Veel van de premie die u betaalt, reserveren wij in een buffer waaruit we een toeslag kunnen geven.

Wij beleggen met uw premie en die van alle anderen die deelnemen of deelnamen aan SPH. De winst uit deze beleggingen reserveren wij ook in de buffer. En eventuele verliezen uit de beleggingen betalen we uit de buffer.

Daarnaast moeten wij met de buffer mogelijke tegenvallers in de toekomst op eigen kracht kunnen opvangen. Zoals een financiële crisis, wijzigende regels van de overheid of het langer dan verwacht betalen van pensioen omdat we ouder worden. Er is namelijk geen grote werkgever of overheid die voor u kan bijspringen. De buffer is dus niet alleen voor de toeslag, maar ook om uw pensioen te beschermen.

Hoe hoog is de toeslag en wat betekent dit voor uw pensioen?

Ieder jaar proberen wij een toeslag te geven op uw pensioen. De toeslag is een procentuele verhoging van uw pensioen. Voor de verhoging gaan wij uit van het CBS-cijfer van de CAO-lonen bij de overheid. Met het percentage dat deze lonen stijgen, willen wij ook uw pensioen laten stijgen. Tenzij het bruto beroepsinkomen van huisartsen met een ander percentage stijgt. Dan proberen we uw pensioen met dit percentage te verhogen. En als onze financiële positie het toelaat, kunnen wij een extra verhoging geven (die van de overheid gemiddeld niet meer dan 2,25% mag zijn).

De toeslag berekenen wij elke keer over het eerder verhoogde pensioen. Een soort van rente op rente. Hoe langer u deelneemt aan SPH, hoe groter het aandeel van de toeslag is in uw pensioen. Uiteindelijk is de toeslag een aanzienlijk deel van uw pensioen.

Wie beslist over de toeslag?

Het bestuur van SPH beslist elk jaar met welk percentage we het pensioen verhogen. Ook bepaalt het bestuur elk jaar hoe hoog het bedrag is dat we toevoegen aan de buffer.

Waarom mogen we uw deel in de buffer niet overdragen bij uitgaande waardeovedracht?

De toeslag is niet gegarandeerd en is daarom voorwaardelijk. Dit betekent dat niet zeker is dat wij elk jaar de toeslag kunnen geven. En als we die geven is ook niet zeker hoe hoog de toeslag zal zijn. Wij kunnen dus niet de waarde berekenen van uw toekomstige toeslagen.

Vanuit de wet mogen we alleen de waarde overdragen die berekend kan worden op basis van vaste rekenregels. Daarom kan deze waarde niet worden overgedragen. Lees meer over waardeoverdracht op de pagina 'stoppen als huisarts'.