Uw pensioenuitkering

In de maand waarin u uw eerste pensioenuitkering ontvangt, krijgt u van ons een brief. In deze brief staat de hoogte van uw pensioen. Bruto en netto. Wij zijn wettelijk verplicht om op uw bruto uitkering inhoudingen te doen.

Wij houden in:

  • premie volksverzekeringen.
  • de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

In onze brief vindt u dus een bruto/netto berekening specifiek voor uw pensioenuitkering.

Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering

Uw pensioenuitkering gaat in op de eerste dag van de eerste maand na uw pensioendatum. Wij betalen de uitkering aan het eind van de maand, dus achteraf. U ontvangt uw maandelijkse pensioenuitkering zo lang als u leeft.

Wij proberen uw pensioenuitkering jaarlijks te verhogen

Wij proberen uw pensioenuitkering elk jaar te verhogen. Die verhoging noemen wij de ‘toeslagverlening’. Of het bestuur een toeslag toekent hangt af van de financiële positie van SPH en de loonontwikkeling in Nederland. Hierbij wegen zij de belangen van alle deelnemers zorgvuldig af. De toeslag bestaat uit twee delen:

  • de ontwikkeling van de cao-lonen van de overheid. 
  • een extra toeslag die van de overheid maximaal 2,25% mag zijn

Als we uw pensioenuitkering gaan verhogen, gaat dat in per 1 januari van het nieuwe jaar.

Wilt u meer weten? Lees de uitgebreide uitleg over hoe we de verhoging vaststellen.

Wij informeren u elk jaar over de hoogte van uw pensioen

In januari ontvangt u van ons een brief waarin de hoogte van uw pensioenuitkering voor het komende jaar staat. Ook ontvangt u aan het begin van het jaar een overzicht van alle wettelijke inhoudingen op uw pensioenuitkering.

Deze jaaropgave heeft u nodig bij het invullen van uw belastingaangifte.

Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden. Hierin vindt u informatie over bijvoorbeeld het pensioen voor uw partner als u overlijdt.