U ontvangt pensioen

Als pensioengerechtigde ontvangt u de volgende financiële informatie:

Betaalspecificatie

U ontvangt elk jaar van ons een betaalspecificatie in januari. Hierin leest u hoe hoog uw pensioenuitkering is in het aankomende jaar. U ziet hier de bruto/netto berekening en de hoogte van de bedragen die wij inhouden. Ook ziet u of wij uw pensioenuitkering hebben verhoogd en met welk percentage dat is. 

Lees meer over de uitbetaaldata van uw pensioen.

Lees meer over het vaststellen van een verhoging.

Jaaropgave

Aan het begin van het jaar ontvangt u van ons een jaaropgave over het afgelopen jaar. Deze jaaropgave heeft u nodig bij het invullen van uw belastingaangifte.

Uniform pensioenoverzicht

Elk jaar ontvangt u het uniform pensioenoverzicht voor pensioengerechtigden (GUPO). Hierin leest u onder andere hoe hoog uw bruto ouderdomspensioen per jaar is en hoe hoog dat van uw partner is als u overlijdt.

Lees meer over het uniform pensioenoverzicht voor pensioengerechtigden.

Huisarts & Pensioen

Ook ontvangt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief Huisarts & Pensioen. Zo blijft u op de hoogte!