Wat is pensioen?

Bij het woord ‘pensioen’ denken we meestal aan stoppen met werken. Niet meer te hoeven werken, omdat u een pensioen ontvangt. In de pensioenregeling van SPH regelen we dit inderdaad. Maar we regelen nog meer.

Pensioen is ooit ontstaan, omdat we met z’n allen vonden dat er een inkomen moet zijn als we te oud zijn om nog te kunnen werken. We vonden ook dat er een inkomen moet zijn voor de nabestaanden. Om hen verzorgd achter te laten na ons overlijden. En we vonden dat de pensioenopbouw niet mag wegvallen als je door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt wordt.

Het gaat om het risico dat er geen inkomen is door ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid

Dit zijn risico’s met grote financiële gevolgen die we zelden in ons eentje kunnen dragen. Daarom zijn er allerlei voorzieningen en regelingen ontstaan en mogelijk gemaakt, namelijk:

 • er zijn voorzieningen vanuit de overheid of het UWV.
 • er is in uw pensioenregeling van SPH een voorziening.
 • u kunt zelf het een en ander regelen.

In de schema’s hieronder ziet u wat er is geregeld en wat u zelf kunt regelen

Overheid

Uw pensioenregeling bij SPH

Zelf regelen

Algemene Ouderdomswet

Op grond van de Algemene Ouderdomswet (aow) ontvangt u een AOW-uitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de tijd die u  in Nederland heeft gewoond, en of u wel of niet een partner heeft.

Ouderdomspensioen

 U ontvangt van ons het pensioen dat u heeft opgebouwd. Zolang u leeft, keren wij elke maand een bedrag uit. Lees meer.

U kunt zelf kiezen. Bijvoorbeeld:

 • sparen.
 • beleggen.
 • een levensverzekering afsluiten.
 • zorgen voor overwaarde in uw eigen huis.

 

Hulp nodig bij het zelf regelen?

Overheid

Uw pensioenregeling bij SPH

Zelf regelen

Algemene Nabestaandenwet 

Op grond van de Algemene Nabestaandenwet (anw) kunnen uw partner en inwonende kinderen een uitkering ontvangen.

Of uw partner en kinderen recht hebben op deze uitkering, hangt onder andere af van het inkomen van uw partner en de leeftijd van uw kinderen.

Partner- en Wezenpensioen.

Uw nabestaanden ontvangen van ons een maandelijkse pensioenuitkering. Uw partner ontvangt ook een tijdelijk aanvullend pensioen. En uw kinderen een extra aanvullend wezenpensioen, als u nog deelnemer was op het moment van overlijden. Lees meer.

U kunt zelf kiezen. Bijvoorbeeld:

 • sparen.
 • beleggen.
 • een levensverzekering afsluiten.
 • een overlijdensrisicoverzekering bij uw hypotheek.

Hulp nodig bij het zelf regelen?

Overheid

Uw pensioenregeling bij SPH

Zelf regelen

AOW. Op grond van de Algemene Ouderdomswet ontvangt uw partner de uitkering voor een alleenstaande. Tenzij uw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Dan kunnen uw partner en inwonende kinderen op grond van de Anw een uitkering ontvangen.

 

Of uw partner en kinderen recht hebben op een Anw-uitkering, hangt onder andere af van het inkomen van uw partner en de leeftijd van uw kinderen.

Partner- en Wezenpensioen. Uw nabestaanden ontvangen van ons een maandelijkse pensioenuitkering. Lees meer.

U kunt zelf kiezen. Bijvoorbeeld:

 • sparen.
 • beleggen.
 • zorgen voor overwaarde in uw eigen huis.

 

Hulp nodig bij het zelf regelen?

Overheid en UWV

Uw pensioenregeling bij SPH

Zelf regelen

WIA. Alleen voor de huisartsen in dienstverband, is er de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vanuit het UWV.De WIA geldt niet voor de DGA, de vrijgevestigde of waarnemende huisarts. Voor hen is er vanuit de overheid uiteindelijk alleen de bijstand.  

Premieovername bij arbeidsongeschiktheid
Voor alle deelnemers is geregeld dat wij - als zij een aov hebben, onder voorwaarden - de premie voor uw pensioenen betalen. Mocht u door arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken als huisarts. Lees meer.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Voor de huisartsen die werknemer in loondienst zijn, is er naast de premieovername een aanvulling op de uitkering van de WIA geregeld. Lees meer.

U kunt zelf kiezen
Bijvoorbeeld:

 • een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV)
 • een verzekering bij uw hypotheek
 • sparen
 • beleggen

Hulp nodig?

Wilt u weten hoe uw volledige financiële situatie eruit ziet bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of zodra u stopt met werken? Wij kunnen u helpen. SPH heeft financieel planners die u persoonlijk, objectief en onafhankelijk kunnen adviseren. Vrijblijvend en zonder een product te verkopen of daarin te bemiddelen.