Waardeoverdracht

Het kan zijn dat u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd. Vaak vindt men het niet prettig om bij meerdere pensioenfondsen een stukje pensioen te hebben. Daarom is het mogelijk om eerder opgebouwd pensioen over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds. Dat kan ook bij SPH. Als u daarvoor kiest noemen we dat een inkomende waardeoverdracht.

Het kan ook zijn dat u stopt met deelnemen aan de SPH-pensioenregeling en dat u ergens anders pensioen gaat opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij SPH heeft opgebouwd meenemen. We noemen dit een uitgaande waardeoverdracht.

Een verzoek om waardeoverdracht

Zodra u begonnen bent met pensioen opbouwen bij SPH, kunt u ons vragen om de waarde van uw vorige pensioen(en) over te dragen naar ons. Als u voor 1 januari 2015 bent begonnen bij SPH, kunt u de waarde niet meer overdragen. Voor die datum gold dat u maximaal 6 maanden de tijd had om waardeoverdracht aan te vragen. Bent u na 1 januari 2015 begonnen met pensioen opbouwen bij SPH? Dan geldt er geen termijn waarbinnen u waardeoverdracht kunt aanvragen.

Wilt u de waarde van eerder opgebouwd pensioen overdragen naar SPH? Vul dan ons ‘Aanvraagformulier waardeoverdracht’ in.

Waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder van uw bij SPH opgebouwde pensioen, is alleen mogelijk als u stopt als huisarts.  

Wat gebeurt er als u waardeoverdracht aanvraagt?

  1. U stuurt het formulier ‘Verzoek tot waardeoverdracht’ naar SPH
  2. Nadat SPH uw formulier heeft ontvangen, vraagt SPH binnen één maand aan uw vorige pensioenfonds om de overdrachtswaarde aan ons door te geven.
  3. Uw vorige pensioenfonds stuurt vervolgens binnen twee maanden na de aanvraag van SPH uw gegevens naar SPH
  4. SPH rekent binnen twee maanden de overdrachtswaarde van uw pensioenaanspraken om naar uw SPH pensioenregeling. Op basis hiervan ontvangt u van SPH de offerte ‘Waardeoverdracht’. Hierin staan de pensioenaanspraken die u in uw huidige pensioenregeling ontvangt na waardeoverdracht. De offerte is twee maanden geldig
  5. U neemt de offerte door, eventueel met uw adviseur. Binnen twee maanden moet u een beslissing nemen, omdat hierna de offerte vervalt en uw recht op waardeoverdracht kan vervallen. Op de akkoordverklaring geeft u uw keuze (‘Wel akkoord’ of ‘Niet akkoord’) aan.
  6. U gaat wel of niet akkoord met de offerte. Als u niet akkoord gaat, stopt SPH de procedure. Als u op de akkoordverklaring ‘Wel akkoord’ heeft ingevuld, dan vraagt SPH binnen één maand aan uw oude pensioenfonds om de overdrachtswaarde over te maken naar SPH.
  7. Uw vorige pensioenfonds maakt de overdrachtswaarde over aan SPH.
  8. SPH verwerkt de extra pensioenaanspraken uit waardeoverdracht in uw SPH-aanspraak. In het UPO van het daarop volgende jaar zijn deze extra rechten verwerkt, in de Mijn SPH-omgeving ziet u de rechten direct verwerkt in de genoemde bedragen.

Vragen

Waardeoverdracht is een ingewikkeld onderwerp en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wilt u meer informatie of weten of waardeoverdracht voor u interessant is, neem dan contact met ons op.