Inzicht in uw pensioenregeling met Pensioen 1-2-3

In Pensioen 1-2-3 leest u hoe uw pensioen geregeld is en wat de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling bij SPH zijn. Met Pensioen 1-2-3 kunt u uw pensioenregeling ook vergelijken met andere pensioenregelingen. Alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars gebruiken Pensioen 1-2-3 namelijk op dezelfde manier.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie informatielagen

U kunt zelf kiezen hoe uitgebreid u over uw pensioenregeling wilt lezen. Namelijk:

  • laag 1: hier staan de belangrijkste elementen van uw pensioenregeling beschreven.
  • laag 2: deze laag gaat dieper in op de informatie uit laag 1.
  • laag 3: hier vindt u de juridische en beleidsmatige documenten, zoals het pensioenreglement.

Er zijn verschillende varianten van Pensioen 1-2-3 voor de verschillende typen huisartsen.

Kijk hieronder voor uw Pensioen 1-2-3.

Vrijgevestigd huisarts

Waarnemend huisarts

Huisarts in dienstverband

DGA (Directeur/Groot Aandeelhouder)

Huisarts in opleiding