Aanmelden voor de pensioenregeling van SPH

Bijna alle huisartsen die in Nederland werken, zijn verplicht om pensioen op te bouwen bij SPH. Er zijn twee groepen huisartsen die niet meedoen, namelijk:

  • de huisartsen die uitsluitend in loondienst werken in een gezondheidscentrum zonder winstoogmerk en verplicht pensioen opbouwen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
  • de huisartsen die uitsluitend in loondienst werken bij een instelling waar ze verplicht pensioen opbouwen bij het ABP, het pensioenfonds voor onderwijs en overheid.

Waarom bent u verplicht om pensioen op te bouwen bij SPH?

Verplichtingen zijn zelden leuk, maar in het geval van pensioen zijn er grote voordelen. Iedereen wil zijn nabestaanden verzorgd achterlaten en een keer stoppen met werken. Dat kan ieder voor zich doen, maar met iedereen samen:

  • zijn de kosten lager. Een half procent minder kosten is ongeveer 15% meer pensioen.
  • kost het minder om het risico van kort of juist lang leven te dragen. Bij vroeg overlijden is er een pensioen voor de nabestaande en bij lang leven is het zeker dat er pensioen wordt doorbetaald. Een eigen potje zou leeg kunnen raken.
  • kunnen tegenvallers beter opgevangen worden. Met eigen beleggingen of spaargelden kunnen tegenvallers een flinke hap nemen uit uw pensioen.
  • kan iedereen meedoen. U wordt niet medisch gekeurd. 

Niet verplicht samen, maar alleen zou dus een lager en risicovoller pensioen opleveren. Daarnaast zorgt de verplichtstelling ervoor dat de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is. De fiscus betaalt dus mee aan uw pensioenopbouw! En in de tarieven voor huisartsenzorg is een pensioencomponent opgenomen. Als de verplichtstelling zou vervallen, dan vervalt mogelijk ook deze pensioencomponent en worden de tarieven dus lager.

Meld u binnen een maand aan

Bent u een huisarts die verplicht is om pensioen op te bouwen bij SPH? Meld u dan aan binnen een maand nadat u (opnieuw) begonnen bent als huisarts. Voor het aanmelden hebben wij verschillende formulieren. Welk formulier u moet invullen, hangt af van uw situatie.

En moet u voor uw belasting de winst uit onderneming opgeven? Vul dan het ‘Aanmeldformulier vrijgevestigd huisarts’ in.

Winst uit onderneming heeft u als u een zogeheten IB-ondernemer bent. U bent een IB-ondernemer als u een eenmanszaak (eventueel met personeel) heeft, vennoot bent in een Vof of in een maatschap zit. Met ‘Winst uit onderneming bedoelen wij uw (praktijk)omzet minus de (praktijk)kosten vóór de ondernemersaftrek.

U ontvangt per post een bevestiging van uw aanmelding

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met meer informatie over de pensioenregeling en de hoogte van de pensioenpremie.

En moet u voor uw belasting de winst uit onderneming opgeven? Vul dan het ‘Aanmeldformulier waarnemend huisarts’ in.

Winst uit onderneming heeft u als u een zogeheten IB-ondernemer bent. U bent een IB-ondernemer als u een eenmanszaak (eventueel met personeel) heeft, vennoot bent in een Vof of in een maatschap zit. Met ‘Winst uit onderneming bedoelen wij uw (praktijk)omzet minus de (praktijk)kosten vóór de ondernemersaftrek.

U ontvangt per post een bevestiging van uw aanmelding

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met meer informatie over de pensioenregeling en de hoogte van de pensioenpremie.

Bent u huisarts in loondienst? Laat dan uw werkgever het ‘Aanmeldformulier huisarts in dienstverband’ invullen. Of doe dit samen. Uw werkgever is namelijk ook verplicht om u aan te melden.

U ontvangt per post een bevestiging van uw aanmelding

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met meer informatie over de pensioenregeling en de hoogte van de pensioenpremie.

U ontvangt per post een bevestiging van uw aanmelding

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met meer informatie over de pensioenregeling en de hoogte van de pensioenpremie.

Wat kunt u doen met eerder opgebouwd pensioen?

Op het aanmeldformulier kunt u ook invullen of u de pensioenen die u ergens anders heeft opgebouwd, wilt meenemen naar SPH. Dit heet waardeoverdracht. Wij kunnen dit voor u regelen.

Meer weten over waardeoverdracht.

Aanmelden voor de beroepspensioenvereniging

De BPV is een vereniging van huisartsen die als doel heeft het verzorgen van een beroepspensioenvereniging voor huisartsen. De BPV bepaalt de inhoud van de pensioenregeling, die door SPH wordt uitgevoerd. De BPV is onafhankelijk van het pensioenfonds. Alle huisartsen kunnen kosteloos lid worden van de BPV. Als lid van de BPV krijgt u zeggenschap over en invloed op uw pensioenregeling. Lees meer over de BPV of download de antwoordkaart om lid te worden.

Wat gebeurt er als u zich te laat aanmeldt?

Is op tijd aanmelden bij SPH niet gelukt? Dan moet u toch premie betalen vanaf het moment dat u (opnieuw) begonnen bent als huisarts. Deze premie wordt verhoogd met de rente over die periode. Maar pas vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld, gelden de rechten bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw partner geen pensioen krijgt als u overlijdt voordat u bent aangemeld.