SPH is het beroepspensioenfonds van, voor en door huisartsen. SPH zet zich dagelijks in voor een goed en betrouwbaar pensioen voor alle huisartsen in Nederland. SPH heeft in totaal ongeveer 20.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 11 miljard euro.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vijf (voormalig) huisartsen en twee externe deskundigen. Het bestuur wordt ondersteund door een klein maar hecht team van specialisten op het bestuursbureau. Binnen het bestuursbureau werken collega’s aan verschillende aandachtgebieden zoals vermogensbeheer, pensioenbeheer, communicatie en risicobeheer. Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het monitoren van de uitvoering van het beleid. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is één van de kernfuncties van SPH. Het is een integraal onderdeel van elk aspect van de beleggingen. In de afgelopen jaren heeft het fonds zijn MVB-beleid sterk ontwikkeld. SPH heeft de ambitie om dit voort te zetten en nog verder aan te sluiten op de wensen van de deelnemers.

MVB maakt onderdeel uit van de afdeling beleggingen en balansbeheer en bestaat momenteel uit een hoofd beleggingen, een beleggingsstrateeg en projectmanager beleggingen. De afdeling is verantwoordelijk voor balansmanagement, beleggingen, MVB en het aansturen van de externe beheerorganisaties. De uitvoering van de beleggingen / Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Achmea Investment Management. Vanuit het bestuur van SPH is een bestuurslid aangesteld met als aandachtsgebied vermogensbeheer, die nauw samenwerkt met de afdeling beleggingen.

De functie

Vanwege het benoemen van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) tot kernfunctie is SPH op zoek naar een

Beleidsmedewerker maatschappelijk verantwoord beleggen

(24-32 uur)

In aanvulling op de assen rendement, risico en kosten geef je maatschappelijke impact van de beleggingen de meeste aandacht zonder de financieel strategische doelstelling uit het oog te verliezen:

 • Je bent verantwoordelijk voor de volledige MVB organisatie binnen SPH; van beleidsvoorbereiding tot uitvoering en communicatie. Je weet de ontwikkelingen van MVB van zowel de deelnemer als de maatschappij te vertalen naar een implementeerbaar beleggingsbeleid.
 • Je adviseert de beleidsadviescommissies en het bestuur zelfstandig over MVB.
 • Je stuurt de MVB-uitvoering aan bij de externe beheersorganisaties.
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen op het vlak van MVB en bent in staat om de technische invulling te vertalen naar een eenvoudig en duidelijk verhaal voor de deelnemers.
 • Door de verdere integratie van beleggingen en MVB ben je ook op de hoogte van de diverse beleggingscategorieën en oplossingen. Daardoor ben je ook inzetbaar op andere beleggingsdossiers en kan je de communicatie daarover vormgeven in samenspraak met de afdeling communicatie.

Profiel

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime, aantoonbare ervaring met MVB.
 • Kennis op het gebied van MVB binnen een beleggingsomgeving en ervaring met implementatie van MVB in beleggingsportefeuilles.
 • Kennis van financiële markten en producten. Het is een pre als je een specifieke (aanvullende) opleiding hebt gevolgd ten aanzien van MVB.
 • Je bent goed in staat om meerdere projecten tegelijkertijd aan te sturen en alle communicatie rondom de projecten af te stemmen en actiepunten op te volgen en uit te zetten.
 • Je hebt zowel mondeling als schriftelijk uitstekende communicatievaardigheden waardoor je gemakkelijk schakelt met interne en externe stakeholders.
 • Je bent in staat om de MVB-wensen van de deelnemers te vertalen in een passend MVB-beleid, je kunt beleid ook concreet implementeren en daar helder over communiceren.
 • Naast bovengenoemde functie-eisen kun je jezelf herkennen in de volgende competenties: flexibel, vernieuwend, zelfstandig, en oplossingsgericht denken.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marc Hamel.

020 219 15 65
06 29 05 15 85
mh@financialassets.nl