SPH in cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van SPH, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: SPH jaarverslagen 2015, 206 en 2017.

Deelnemers in de pensioenregeling

 

2017

2016  

 2015

Actieve deelnemers

11.328

11.029

10.746

Gewezen deelnemers

1.250

1.204

1.197

Ex-partners met zelfstandig recht op ouderdomspensioen

37

39

37

Pensioengerechtigen

6.961

6.786

6.624

Verdeling beleggingsportefeuille (in mln €)

 

2017

2016

2015

Aandelen

3.075

2.665

2.715

Vastrentende waarden

6.071

6.000

5.103

Vastgoedbeleggingen

1.361

1.338

1.175

Derivaten

-56

-7

128

Overige beleggingen

9

86

495

Pensioenuitvoering (in mln €)

 

2017

2016

2015

Uitkeringen

330

324

317

Feitelijke premie

178

161

162

Kostendekkende premie

155

126

117

Gedempte kostendekkende premie

105

88

76

Pensioenuitvoeringskosten

10,8

10,2

10,0

Vermogenssituatie en solvabiliteit

 

2017

2016

2015

Pensioenvermogen (in mln €)

10.535

10.141

9.489

Pensioenverplichtingen (in mln €)

7.627

7.687

7.313

Dekkingsgraad (in %)

138,1 131,9 

129,8

DNB Dekkingsgraad (in %)

137,3

127,1

134,0

Vereiste dekkingsgraad FTK (in %)

118,6

118,2

118,1

Toegekende verhogingen (in %)

2,79

1,40

2,12

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de cijfers? Neem dan contact met ons op.