SPH in cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van SPH, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: SPH jaarverslagen 2016, 2017 en 2018.

Deelnemers in de pensioenregeling

  2019

2018

2017

Actieve deelnemers

12.018

11.670

11.328

Gewezen deelnemers

1.1314

1.287

1.250

Ex-partners met zelfstandig recht op ouderdomspensioen

36

36

37

Pensioengerechtigen

7.227

7.095

6.961

Verdeling beleggingsportefeuille (in mln €)

  2019

2018

2017

Aandelen

2.994

2.035

3.075

Vastrentende waarden

5.614

6.247

6.071

Vastgoedbeleggingen

1.061

932

1.361

Derivaten

265

61

-56

Overige beleggingen

428

349

344

Pensioenuitvoering (in mln €)

  2019

2018

2017

Uitkeringen

352

343

330

Feitelijke premie

190

180

178

Kostendekkende premie

155

145

155

Gedempte kostendekkende premie

120

109

105

Pensioenuitvoeringskosten

11,4

11,2

10,8

Vermogenssituatie en solvabiliteit

  2019

2018

2017

Pensioenvermogen (in mln €)

11.781

10.277

10.535

Pensioenverplichtingen (in mln €)

8.644

7.822

7.627

Dekkingsgraad (in %)

136,3 131,4 138,1

DNB Dekkingsgraad (in %)

134,5

138,6

137,3

Vereiste dekkingsgraad FTK (in %)

116,4

116,3

118,6

Toegekende verhogingen (in %)

2,00

3,10

2,79

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de cijfers? Neem dan contact met ons op.