SPH in cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van SPH, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: SPH jaarverslagen 2016, 2017 en 2018.

Deelnemers in de pensioenregeling

 

2018

2017

2016  

Actieve deelnemers

11.670

11.328

11.029

Gewezen deelnemers

1.287

1.250

1.204

Ex-partners met zelfstandig recht op ouderdomspensioen

36

37

39

Pensioengerechtigen

7.095

6.961

6.786

Verdeling beleggingsportefeuille (in mln €)

 

2018

2017

2016

Aandelen

2.035

3.075

2.665

Vastrentende waarden

6.247

6.071

6.000

Vastgoedbeleggingen

932

1.361

1.338

Derivaten

61

-56

-7

Overige beleggingen

1.064

344

410

Pensioenuitvoering (in mln €)

 

2018

2017

2016

Uitkeringen

343

330

324

Feitelijke premie

180

178

161

Kostendekkende premie

145

155

126

Gedempte kostendekkende premie

109

105

88

Pensioenuitvoeringskosten

11,2

10,8

10,2

Vermogenssituatie en solvabiliteit

 

2018

2017

2016

Pensioenvermogen (in mln €)

10.277

10.535

10.141

Pensioenverplichtingen (in mln €)

7.822

7.627

7.687

Dekkingsgraad (in %)

131,4 138,1 131,9 

DNB Dekkingsgraad (in %)

138,6

137,3

127,1

Vereiste dekkingsgraad FTK (in %)

116,3

118,6

118,2

Toegekende verhogingen (in %)

3,10

2,79

1,40

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de cijfers? Neem dan contact met ons op.