SPH in cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van SPH, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen.

Deelnemers in de pensioenregeling

 

2016  

 2015

Actieve deelnemers

11.029

10.746

Gewezen deelnemers

1.204

1.197

Ex-partners met zelfstandig recht op ouderdomspensioen

39

37

Pensioengerechtigen

6.786

6.624

Verdeling beleggingsportefeuille (in mln €)

 

2016

2015

Aandelen

2.665

2.715

Vastrentende waarden

6.000

5.103

Vastgoedbeleggingen

1.338

1.175

Derivaten

-7

128

Overige beleggingen

86

495

Pensioenuitvoering (in mln €)

 

2016

2015

Uitkeringen

324

317

Feitelijke premie

161

162

Kostendekkende premie

126

117

Gedempte kostendekkende premie

88

76

Pensioenuitvoeringskosten

10,2

10,0

Vermogenssituatie en solvabiliteit

 

2016

2015

Pensioenvermogen (in mln €)

10.141

9.489

Pensioenverplichtingen (in mln €)

7.687

7.313

Dekkingsgraad (in %)

 

129,8

DNB Dekkingsgraad (in %)

127,1

134,0

Vereiste dekkingsgraad FTK (in %)

118,2

118,1

Toegekende verhogingen (in %)

1,40

2,12

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de cijfers? Bekijk het kostenoverzicht of neem contact met ons op.