Onze dekkingsgraad

Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?
De dekkingsgraad is een percentage dat aangeeft of het pensioenfonds kan voldoen aan haar toekomstige verplichtingen. Dat percentage wordt berekend door de bezittingen te delen door de verplichtingen. Een percentage boven de 100% is dan positief, maar ruim boven de 100% wordt gezien als verantwoord.

De dekkingsgraad per 30 september 2021: 134,9%

De bezittingen van het pensioenfonds bestaan uit het vermogen. Het vermogen bestaat uit de betaalde premies en de beleggingsopbrengsten.

De verplichtingen van het pensioenfonds zijn de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst gedaan moeten worden.

Beleidsdekkingsgraad SPH

Waarom is een dekkingsgraad van ruim boven de 100% nodig?

De dekkingsgraad zegt iets over de financiële situatie van het pensioenfonds op dit moment. Het is dus een momentopname waaruit niets blijkt over (toekomstige) onzekerheden. De bezittingen en verplichtingen zijn namelijk afhankelijk van:

• De rentestand
De verplichtingen moeten berekend worden met de rentestand van nu. Is de rente laag zoals nu? Dan moet er nu meer geld staan om later het benodigde vermogen te hebben. Het vermogen groeit dan namelijk langzamer. De rentestand verandert permanent.

• Hoe lang we leven
Leven we langer, dan moet er ook langer pensioen uitgekeerd worden. We weten nu niet hoe oud we gemiddeld worden over 20 of 30 jaar.

• De situatie op de financiële markten
We beleggen met het vermogen. Een financiële crisis kan veel invloed hebben op ons vermogen.

• Uw inkomensontwikkeling
Wij proberen met de toeslagverlening uw inkomensontwikkeling te volgen. Wij kunnen nu niet voorspellen hoe die ontwikkeling eruit gaat zien.

U mag van ons verwachten dat wij rekening houden met al die onzekerheden. Dat doen wij ook en om die reden is onze dekkingsgraad ruim boven de 100%. 

Het gedeelte van de dekkingsgraad boven de 100% noemen we ook wel de buffer. Lees meer over de buffer.

Toeslagverlening en dekkingsgraad

Het bestuur van SPH kijkt bij het toekennen van een toeslag niet alleen naar de dekkingsgraad. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is dit slechts een momentopname. Het bestuur kijkt naar de verwachtingen voor de toekomst ten aanzien van rendement en verplichtingen.

Hieronder ziet u het actuele verloop van de dekkingsgraad van SPH.

Datum

Dekkingsgraad

30 september 2021 134,9%
30 juni 2021 132,2%
31 maart 2021 129,1%
31 december 2020 128,0%
30 september 2020 129,6%
30 juni 2020 130,8%

31 maart 2020

133,1%

31 december 2019

134,5%

30 september 2019

134,3%

30 juni 2019

136,2%

31 maart 2019

137,4%

31 december 2018

138,6%

30 september 2018

139,8%

30 juni 2018

139,3%

31 maart 2018

138,6%

31 december 2017

137,3%

30 september 2017

135,1%

30 juni 2017

132,2%

31 maart 2017

129,8%

31 december 2016

127,1%

30 september 2016

127,5%

30 juni 2016

128,9%

31 maart 2016

131,6%